วิทยาการหุ่นยนต์

ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหรือโคบอต: นอกเหนือจากเครือข่ายดิจิทัลของทั้งระบบการผลิตแล้ว ระบบเรียนรู้ด้วยตนเองและโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์ก็มีบทบาทสำคัญมากขึ้นทุกวัน

แสดงเพิ่มเติม แสดงลดลง