ส่วนประกอบมาตรฐาน

ส่วนประกอบมาตรฐานจาก Festo สามารถใช้ได้หลายวิธี - แม้ในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง เช่น ในตัวเร่งอนุภาค LHC หรือในเครื่องรังดุมที่เร็วมาก

แสดงเพิ่มเติม แสดงลดลง