เทคโนโลยีใน 60 วินาที

มนุษย์และหุ่นยนต์จะทำงานร่วมกันอย่างไรในอนาคต เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติสามารถเรียนรู้อะไรจากธรรมชาติได้บ้าง และแนวคิดใดจะทำให้การทำงานงานในอนาคตง่ายขึ้น ซีรีส์ "เทคโนโลยีใน 60 วินาที" นำเสนอประเด็นคำถามในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของการผลิต

แสดงเพิ่มเติม แสดงลดลง