โรงงานเทคโนโลยีชาร์นเฮาเซน

ชมเบื้องหลังที่โรงงานเทคโนโลยีชาร์นเฮาเซน ในโรงงานชั้นนำสำหรับวาล์ว เทอร์มินัลวาล์วและอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องกำเนิดพัลส์สำหรับระบบอัตโนมัติ เราใช้กระบวนการและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 อยู่แล้วในปัจจุบัน

แสดงเพิ่มเติม แสดงลดลง