การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

จากอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม

เราเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติชั้นนำของโลกและเป็นผู้นำตลาดด้านการศึกษาในด้านเทคนิค เราผสมผสานความสามารถด้านการสอนที่หลากหลายเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการผลิตในเชิงลึก โซลูชันการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาของเราผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองอย่างเข้ากันด้วยกันและทำให้เราเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมเพียงรายเดียวที่มี "DNA ทางอุตสาหกรรม" เป้าหมายของเรา: เราเสริมสร้างศักยภาพให้แก่คุณเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของคุณให้สูงสุดโดยการส่งเสริมให้พนักงานของคุณทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ การสัมมนาของเรามีตั้งแต่การสัมมนาทางเทคนิคขั้นพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาทักษะสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ความสำคัญของการฝึกอบรม

เพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาความสามารถ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการปรับตัวสูง การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาทักษะต่อไปจึงมีความสำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติมมูลค่าเพิ่มของการพัฒนาความสามารถ

หัวข้อหลักสูตร

สัมมนาที่หลากหลาย

ใบรับรองเมื่อสำเร็จที่ได้ผ่านการทดสอบความสามารถ จุดหลักของข้อเสนอของเราคือการพัฒนาทักษะสำหรับบทบาทงานพิเศษ เรามุ่งเน้นที่องค์ประกอบหลักของอุตสาหกรรม (ระบบอัตโนมัติ): เทคโนโลยี องค์กร และบุคลากร

จองสัมมนาของคุณเลย

บทความที่เกี่ยวข้องจากนิตยสารลูกค้าของเรา