เทอร์มินัล CPX

ปรับเปลี่ยนและเปิดการเชื่อมต่อได้ง่าย: CPX เทอร์มินัลไฟฟ้าโมดูลาร์ครอบคลุมฟังก์ชันมาตรฐานทั้งหมดของกระบวนการและระบบอัตโนมัติในโรงงาน และเป็นพื้นฐานของกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
  • แพลตฟอร์มอัตโนมัติ
  • เปิดสำหรับโปรโตคอล fieldbus ทั่วไปและ EtherNet
  • ฟังก์ชันการวินิจฉัยและการบำรุงรักษาแบบบูรณาการ
  • สามารถใช้เป็น I/O ระยะไกลแบบสแตนด์อโลนหรือกับขั้วต่อวาล์ว MPA-S, MPA-L, VTSA/VTSA-F
  • บล็อกตัวต่อที่เป็นตัวเลือกที่ทำจากพลาสติกหรือโลหะพร้อมตัวเชื่อมแต่ละตัว
  • อินพุตและเอาต์พุตแบบอะนาล็อก 2x/4x สามารถเลือกได้ด้วยโปรโตคอล HART
กำหนดแบบสินค้า
  • จุดเด่นของสินค้า
  • สินค้า
  • ดาวน์โหลด