โซลินอยด์วาล์ว VOFC

วาล์วนำร่องที่ควบคุมโดยอ้อมสำหรับสภาวะการทำงานที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สำหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสูงถึง SIL3 ในการออกแบบที่ซ้ำซ้อน
  • เหมาะสำหรับกระบวนการอัตโนมัติในโรงงานเคมีและปิโตรเคมี
  • เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ยากลำบาก
  • ด้วยรูปแบบหน้าแปลน NAMUR เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวกระตุ้นแบบ part-turn
  • สามารถสลับวาล์วระหว่างอากาศควบคุมภายในและภายนอกได้
  • รุ่นที่มีฟังก์ชั่นความปลอดภัย
  • ข้อกําหนดว่าด้วยการป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX)
กำหนดแบบสินค้า
  • จุดเด่นของสินค้า
  • สินค้า
  • ดาวน์โหลด

คุณภาพที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว!

ใช้ได้ทั่วโลกและติดตั้งด้วยแนวคิดด้านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม: ดังนั้นโซลินอยด์วาล์วที่สมดุล VOFC ได้นำมาใช้ในสายการผลิตเคมี ปิโตรเคมี และยาชั้นนำของโลกอย่างการใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเป็นวาล์วควบคุม – นิยมใช้สำหรับควบคุมเท่านั้นหรือหัวขับสองทาง

โซลินอยด์วาล์วทำงานได้น่าเชื่อถือและปลอดภัยอย่างยิ่งแม้แต่ฟังก์ชัน "Fail-safe" เพื่อปิดการทำงานของหัวขับที่มีตัวกำหนดตำแหน่ง

ความปลอดภัยในการใช้งานในอุตสาหกรรมในเชิงกระบวนการ

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในระบบการประมวลผลควรลดความเสี่ยงที่มีผลต่อคน สิ่งแวดล้อม และทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากระบบให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และยอมรับได้ โดยพื้นฐานแล้ว: ยิ่งระบบเป็นอันตรายมากเท่าไหร่ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจะต้องทำงานได้น่าเชื่อมากขึ้นในกรณีที่จำเป็น หากระบบจัดอยู่ในระดับ SIL-Level จะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการติดตั้งที่กำหนดขึ้น เช่น การออกแบบสองช่องทาง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในระหว่างที่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยขัดข้องได้อย่างต่อเนื่อง