Pnömatik boru rakorları

Basınçlı hava boruları için çabuk bağlantı rakorları

Basınçlı hava boruları için aksesuarlar, CQ çabuk bağlantı rakorudur. Bu bağlantı elemanları, büyük çaplar için idealdir.