Sıvıların taşınmasında hassasiyet ve doğruluk

Bölüm 1: Sıvı işleme sistemlerinin performansı nasıl değerlendirilir ve optimize edilir?

Laboratuvar otomasyonunda önemli bir süreç, örneğin otomatik sıvı işleyiciler kullanılarak sıvı alikotlarının dağıtılmasıdır. Sıvı işleme sistemlerinin performans değerlendirmesi hem laboratuvar teknisyenleri hem de sıvı işleme teknolojisi üreticileri için önemlidir. Dozlama performansını değerlendirmek için kullanılan ölçütler hassasiyet ve doğruluktur.

Hassasiyet ve doğruluk arasındaki fark nedir?

Bir sıvı işleyici bir dizi sıvı alikotu verdiğinde, karşılık gelen sıvı hacimleri her zaman amaçlanan hedef hacimden biraz sapar. Hem hassasiyet hem de doğruluk açısından sapmalar meydana gelebilir.

Grafik, bir dizi sıvı alikotunun hacim dağılımını göstermektedir

Grafik, bir dizi sıvı alikotunun hacim dağılımını göstermektedir

Hassasiyet, bir dağıtım çalışmasında ayrı ayrı ölçülen hacimlerin birbirlerine göre değişim derecesinin bir ölçüsüdür. Sıvı alikotları dozajlarken hacimsel tekrarlanabilirliğin bir ölçüsüdür. Genellikle, standart sapmanın ilgili çalışmanın ortalama değerine oranı olarak tanımlanan varyasyon katsayısı (CV) cinsinden ifade edilir.

Doğruluk, gerçek dozaj hacminin hedef dozaj hacminden sapmasını tanımlar. Örneğin, kullanıcı hedef hacmi 100 nl olan bir reaktif dağıtmak isterse ve dağıtıcı gerçek hacmi 103 nl olarak verirse, doğruluk +3 nl veya +%3'tür.

Başlık: Hassasiyet ve doğruluk arasındaki fark

Hassasiyet ve doğruluk arasındaki fark

Basitçe ifade etmek gerekirse, hassasiyet, ilgili alikot hacimlerinin rastgele hatasını veya yakınlığını tanımlar. Doğruluk, sistematik hatayı veya alikotların ortalamasının hedef hacme ne kadar yakın olduğunu tanımlar.


Sıvı işleme sürecinizi optimize etmek istiyorsunuz ve desteğe mi ihtiyacınız var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Hızlı ve karmaşık değil. Basitçe doldurun
Bu web sitesindeki iletişim formu. Sizden haber bekliyoruz!

İlginç makale

Ağustos 2018

Genel bakış