Yüksek performanslı teşhis arayışında

Koronavirüs tanısı için farklı test yöntemleri

Küresel teşhis şirketleri ve laboratuvarlar, test kapasitesini mevcut talebe uyarlamak için zamana karşı bir yarış içindeler. Küresel COVID-19-salgını nedeniyle, test talebi mevcut kapasiteyi çok aşmaktadır.

Farklı koronavirüs testleri nelerdir ve nasıl yardımcı olabilirler?

A) PCR tabanlı test

PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testi COVID-19 olup olmadığınızı belirleyebilir. Halihazırda burun ve boğaz sürüntüleri laboratuarlara gönderilmekte ve burada teknisyenler viral RNA'yı izole edip DNA'ya dönüştürdükten sonra DNA'yı tespit edilebilir seviyelere çıkarmak için PCR testini kullanarak belirli bir numunenin yeni koronavirüs içerip içermediğini belirlemektedir. Yöntemin, bir PCR plakasındaki sınırlı sayıda test noktası - genellikle 96 veya 384 - ve virüsün genetik materyalini çoğaltmak için gereken primer adı verilen milyonlarca benzersiz DNA parçacığını sentezlemek için gereken süre dahil olmak üzere çeşitli dezavantajları vardır.

B) Antikor testi

İkinci test, genellikle serolojik test olarak adlandırılan antikor testidir. Antikorlar bağışıklık sistemimiz tarafından üretilen küçük proteinlerdir ve çoğunlukla kanımızda bulunurlar. Bu antikorlardan bazıları virüse saldırır ve onu etkisiz hale getirir. SARS-CoV-2 enfeksiyonundan yaklaşık beş ila on gün sonra vücudun bağışıklık sistemi, bazıları virüsü zararsız hale getirebilen veya etkisizleştirebilen bir dizi antikor üretir. Aylarca hatta yıllarca vücudumuzda kalır ve koruma sağlamaya devam ederler. İnsan vücudunda doğru antikorların yüksek seviyede bulunması, COVID-19 hastalığının atlatıldığını ve belirli bir bağışıklık derecesine sahip olunduğunu gösterir. Araştırmacılar bu antikorları tanımlamak ve böylece tedavi geliştirmek için kullanılabilmelerinin yanı sıra kimlerin COVID-19 virüsüne karşı bağışıklığı olduğunu belirlemek istiyor.

Bu tür bir pandeminin başlangıcında, virüsün toplumda yayılmasını sınırlandırmak için virüse kimin sahip olduğunu belirlemek çok önemlidir. PCR testleri bu aşamada izolasyon prosedürlerini etkinleştirmek, baz replikasyon sayısını (R0) azaltmak ve bulaşmayı yavaşlatmak için yardımcı olabilir. Virüs salgınını kontrol altına almak için en önemli araçlardan biridir. Pandemi ilerledikçe antikor testleri giderek daha önemli hale gelecektir. Bu testler, salgının bir popülasyonda nasıl yayıldığını ve popülasyon gruplarında hangi düzeyde bağışıklık sağlandığını anlamaya yardımcı olabilir. Büyük ölçekli testler, kilit çalışanların işe geri dönmesine, daha savunmasız kişilerin korunmasına ve nihayetinde karantinanın kaldırılmasına yardımcı olabilir.

Festo'nun endüstriyel sınıf laboratuvar teknolojisi ile test kapasitesinin genişletilmesi

Festo'nun endüstriyel sınıf laboratuvar teknolojisi ile test kapasitesinin genişletilmesi


Teknoloji böyle bir pandemide hayatta kalmaya yardımcı olabilir. Festo'nun benzersiz sıvı işleme çözümleri portföyü, laboratuvar ekipmanı makine üreticilerinin ve teşhis şirketlerinin ölçeklenebilir, yüksek verimli IVD cihazları oluşturmasını sağlar.
Festo, laboratuvara yönelik bileşenler ve akıllı alt sistemler ile numune tüplerinin taşınması, pipetleme ve tampon çözeltilerin veya RNA'nın dağıtılması gibi tipik test prosedürleri için otomasyon çözümleri sunar.

Festo'nun laboratuvar otomasyonuna yönelik ürünleri pratikte kendini kanıtlamıştır ve en zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Festo, bileşenleri geliştirirken %3'ün altında bir CV (Varyasyon Katsayısı) ile yüksek verim, hassasiyet ve doğruluğa odaklandı.
Yüksek derecede standardizasyon ve depolama, bileşenlerin yüksek kullanılabilirliğini sağlar.

Bu, COVID-19 testlerinin kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini sağlamak için test kapasitesinin hızlı bir şekilde oluşturulmasına ve gerektiğinde genişletilmesine olanak tanır.

İlginç makale

Mayıs 2020

Genel bakış