Dijital Eğitim

Dijital Öğrenme

Dijitalleşme, öğrenme dünyasını değiştiriyor

Tıpkı endüstri gibi mesleki eğitim de sürekli bir değişim süreci içindedir. Dijital dönüşüm, teknik mesleki veya ileri eğitim kapsamında hangi yetkinliklerin kazanılması gerektiğinin yanı sıra bunların nasıl kazanılabileceğini de değiştiriyor. Bu nedenle teknolojik ilerleme, modern didaktik öğrenme kavramlarıyla birlikte eğitim sektörü için yeni fırsatlar sunan birçok yenilikçi öğrenme biçimi yaratır.

"Dijital öğrenme" veya "e-Öğrenme" ne anlama geliyor?

Dijital öğrenme artık modern eğitimde ayrılmaz bir kavramdır. Bu, dijital medya ve teknolojiler tarafından desteklenen öğrenme, dijital araçlarla veya dijital öğrenme dünyalarında öğrenme anlamına gelir. Terim eğitim sektöründe yaygın hale gelmesine rağmen, öğrenme bilişsel bir süreç, yani beyinde gerçekleşen ve hiçbir şekilde otomatik olmayan bir süreç olmaya devam ediyor. Bilgiyi doğrudan kafanızın içindeki belleğe indirebilme fikri kulağa hoş gelebilir ama şimdilik bir hayal olarak kalmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, dijital öğrenme ortamları yalnızca öğrenme eğlencesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda istenen öğrenme hedeflerine daha hızlı ve daha sürdürülebilir bir şekilde ulaşılmasını da sağlar.

Dijital araçlarla öğrenme hiçbir şekilde geleneksel pedagojinin yerini almayı amaçlamamakla birlikte, okulların ve mesleki eğitim programlarının içinde yaşadığımız yüksek teknolojili, hızlı tempolu dünyayı yansıtabilecek yenilikçi eğitim modelleri oluşturması çok önemlidir.

Teknolojiden daha fazlası – didaktik strateji

Kesin olan bir şey var: Eğitimde dijital teknolojiler kendi başlarına bir amaç olmamalıdır. Bunun yerine, açıkça tanımlanmış eğitim hedeflerine ulaşmak için kullanılmaları gerekir. Bu nedenle, dijital öğrenme desteğinin tüm potansiyelinden yararlanmak için öğrenmeye elverişli kriterleri entegre eden didaktik bir kavram esastır.

Endüstriyel mesleki eğitime yaklaşımımız

Tüm öğrenme çözümlerimizin ortak bir noktası vardır: pratik yeterlilik hedefi. Saf bilgiyi aktarmak değil, öğrenenlerin edindikleri becerileri uygulamada hedefe yönelik bir şekilde kullanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle eğitim sistemlerimizde; her zaman teorik modülleri uygulamalı eğitimle birleştiriyoruz. Modern dijital öğrenme çözümleri, ikisini anlamlı bir şekilde birleştirmenize yardımcı olur.