Студенти в класі з окулярами віртуальної реальності

Сучасне навчання – креативне, незалежне, цифрове

На початку 19 століття, коли швейцарський педагог і соціальний реформатор Йоганн Генріх Песталоцці пропагував навчання головою, серцем і руками, світ ще нічого не знав про багатовимірне навчання. Але бачення цілісного підходу вже з'явилося. Відтоді життя стало набагато складнішим, а складні завдання вимагають складних методів для їх вирішення – чи не так?

Навчання - це процес, який триває протягом усього життя. Це було встановлено Комісією ЄС у рамках своєї освітньої діяльності для європейського простору навчання впродовж усього життя. Навчання впродовж усього життя визначається тут як будь-яка цілеспрямована діяльність, яка служить постійному вдосконаленню знань, умінь і компетенцій. Це охоплює весь спектр формального і неформального, а також неофіційного навчання. Мета є грандіозною: стати найбільш конкурентоспроможним і динамічним у світі суспільством, заснованим на знаннях.

Широкомасштабне та складне

На всіх етапах життя освіта позитивно впливає на особистість, соціальну взаємодію та професійні здібності. Але основні умови навчання змінюються. Потреби студентів змінюються, і результати досліджень у галузі навчання вимагають нової методологічно-дидактичної концепції в загальному контексті навчання. "Традиційну систему освіти потрібно послабити", — вимагає німецький філософ і публіцист Ріхард Давід Прехт стосовно шкіл та університетів. Він хотів би інтенсивніше залучати до навчання компетентних людей, а також використовувати електронні засоби для кращого визначення рівня знань учнів та студентів. Як приклад, Прехт вказує, що відомі практикуючі, як діючі, так і ті, що вийшли на пенсію, повинні також викладати в школах. Тоді знання та досвід передавалися б безпосередньо від одного покоління до іншого.

Нові концепції навчання

Сидіння на одному місці, зубріння матеріалу для тестів, метод шкільного навчання "говори та пиши на дошці" – все більшою мірою ця традиційна програма відходить у минуле. Сучасне навчання передбачає набагато більш індивідуальний підхід та експериментування з новими проектами. Викладання, при якому необхідно виходити до дошки, щоб відповісти, більше не є єдиним методом навчання, і його все частіше критикують, оскільки новий спосіб навчання не прив'язаний до місця, простору та часу. Зараз надають перевагу альтернативним змішаним концепціям, таким як робота в групі, з партнером або наодинці з використанням нових технологій. Наприклад, електронному навчанню, яке дозволяє не тільки самостійно використовувати процеси навчання, але й скоріше індивідуальну, гнучку конфігурацію цих процесів, щоб краще засвоювати матеріал та розв’язувати проблеми. Об’єднання цифрового світу з професійним навчанням є логічним, а також процесом, який заощаджує кошти та час.

Навчання формує наше мислення

"Це те, як ми підготовлені до цього життя, як ми виховані, соціалізовані та в кінцевому підсумку освічені, іншими словами, який "алфавіт" нам нав’язують, з яким ми потім виходимо у світ", — каже Ервін Вагенгофер, який у своєму документальному фільмі "Алфавіт", яким він викликав міжнародний фурор, показує небажані зміни в галузі освіти. Він також наголошує: "Те, що ми дізнаємося, формує наш запас знань, але те, як ми вчимося, формує наше мислення." І це очевидно: люди легше помічають те, що їх захоплює.

Віртуальне навчання та в ігровій формі

У наукових галузях інтенсивно обговорюються нові підходи до віртуального навчання, такі як навчання на основі цифрових ігор, цифрове оповідання та інтерактивна драматургія. Ці методи припускають, що навчання можна зробити більш ефективним за допомогою розповідей та ігор, а Інтернет є ідеальним середовищем для цього. "Віртуальна реальність" пропонує технічні передумови для того, щоб бажаний контент ожив по-новому, інтегруючи всі органи чуття. Занурення у віртуальний світ викликає сильну емоційну реакцію та зміцнює зв’язок із переданим вмістом.

Структурований порядок

Корисно не передавати готові знання, а конструювати дії та структури думки. Знання будуються ієрархічно: найважливіший зміст пов’язується, відповідні питання упорядковуються, а ідеї об’єднуються. Усе це має на меті сприяти кращому навчанню та мисленню. Для досягнення цієї мети були розроблені численні методи викладання та навчання – від ментальних карт та мозкового штурму до кластеризації. Метою цих методів є створення змістовного порядку окремих навчальних модулів, які потім можуть бути включені в план роботи. Проте всі вони базуються на зборі тематичної інформації, групуванні її за одиницями знань та систематизації навчального змісту. Навіть для індивідуальних процесів роботи та письма групування часто корисно – для структурування власних думок та ідей або для подолання блоків письма та мислення.

Гіпернавчання

З’єднання важливих речей між собою та поетапна розбудова мережі – це гіпернавчання, метод, спрямований на розвиток власних навичок та ефективніше отримання нових знань. Це вміщує людський мозок, який не просто зберігає інформацію в ящиках, а скоріше організовує її в складні мережі. Мета гіпернавчання — об’єднати якомога більше різноманітних знань, щоб легше знаходити рішення проблем. Людина будує "особистий Інтернет у своїй голові" і використовує власну пошукову систему, щоб відновити набуті знання. Важливою умовою є те, щоб навчальний матеріал не просто запам’ятався, а й був зрозумілим. Інакше стався би свого роду "супер розплав" у мозку, якби правильна інформація не була пов’язана.

Заохочення та натхнення

"Насамперед важливо створити умови, які дозволять людям розвинути власний потенціал", – каже відомий німецький нейробіолог, професор доктор Геральд Хютер. За словами професора Хютера, для того, щоб люди могли краще розвивати свій потенціал у майбутньому, необхідно створити сприятливіші умови, і врахувати культуру взаємин, пов’язану з розвитком потенціалу, у сім’ях, дитячих садках, школах, університетах, професійному житті і, не в останню чергу, у муніципалітетах. Важливість емоційних реакцій у процесах навчання також дуже велика, і тепер вона добре задокументована нейронауковими дослідженнями, тому складні відносини можна краще описати і закріпити в мозку у формі образів і метафор, ніж через фактичні пояснення. Перш за все, окрім надання експертних знань, професор Хютер завжди зацікавлений у стимулюванні власної уяви, пробудженні радості відкриття для себе і перетворенні абстрактних знань в особисте розуміння.

Від знань до компетентності

Навчання має не лише передавати технічні та спеціальні знання, тренувати навички та підвищувати кваліфікацію. Навчання має вести до пошуку самоорганізованих рішень конкретних і актуальних проблем. Це вміння, яке набувається не лише під час зубріння в школі, а й у рамках проектів та реальних робочих ситуацій. Основна увага зосереджена на неформальному навчанні та пов’язана з традиційними кваліфікаціями.

Самостійне навчання

Самоорганізація є особливо важливою, оскільки вона заохочує учнів робити власний внесок і спрямовувати власне навчання. Якщо співпраця з іншими для взаємного навчання працює, то було досягнуто правильного поєднання і закладено основу для справжнього навчання. Як писав швейцарський освітній реформатор Пітер Фраттон у своїй "Pedagogical Urbitten" (елементарна педагогічна заява) щодо автономного навчання в структурованому середовищі: "Не виховуйте мене, а краще знайомте та супроводжуйте мене, не вчіть мене нічому – краще дозвольте мені брати участь, нічого мені не пояснюйте – але дайте мені час пережити це, мотивуйте не мене – а себе!"

Вчора, сьогодні і завтра

Нові технології відкривають людям цілий новий, майже нескінченний світ – це має значний вплив на на зміст нашого навчання, методи навчання та канали, за допомогою яких формуються знання. Сьогодні можна зручно переглядати величезні бібліотеки в Інтернеті або звертатися до експертів за порадою та інформацією на будь-яку тему через форуми чи соціальні мережі. І на цьому це не закінчиться, тому що зараз запроваджується нова тенденція навчання зі США: так звані масові відкриті онлайн-курси (MOOC), які дають можливість мільйонам людей здобувати знання безкоштовно або дуже дешево. Більш демократичного доступу до освіти не було з моменту винаходу сучасного книгодрукування – а це було 566 років тому. Як ми вчимося, чого вчимося, де вчимося і з ким вчимося – в майбутньому для уяви буде все менше і менше обмежень.

  1. Ця стаття про тенденції в кваліфікації з’явилася в журналі для клієнтів Festo Didactic 2.2016
  2. Зображення: Festo, Draper, Прехт, Вагенгофер, Хютер, Фраттон, Fotolia
Загальний огляд