Бізнес-тренінги та семінари

CO111, Навички комунікацій для інженерів

Тренінг дозволяє підвищити ефективність комунікацій усередині компанії та покращити навички спілкування з представниками інших організацій. Технічні фахівці часто навіть не замислюються про свої комунікації, які тим часом займають більшу частину робочого часу. Підвищення ефективності комунікацій — ключове завдання для будь-якого бізнесу.

Цільва аудиторія: представники сервісної слежби, технічної та комерційної підтримки, тренери та викладачі, інженерно-технічний персонал. керівники.

Коротка програма тренінгу

Модуль 1. Навички усного та письмового спілкування інженерів

 • Стратегії комунікацій
 • Інформативність комунікацій та підбір контенту
 • Особливості сприйняття інформації та бар'єри ефективного слухання
 • Типи питань та їх роль у комунікаціях
 • Візуальний супровід комунікацій
 • Ефективна презентація числових даних
 • Робота з запереченнями
 • Письмове спілкування. Інформативність та послідовність.
 • Особливості телефонних комунікацій.
 • Гендерні, культурні та вікові фактори та їх урахування в комунікації.
 • Складні та кризові комунікації

Модуль 2. Управління конфліктами

 • Поняття та особливості конфліктів.
 • Типи конфліктів.
 • Позитивні аспекти конфліктів.
 • Динаміка розвитку конфлікту та управління ним. Ескалація та її ознаки.
 • Роль емпатії та емоційного інтелекту у вирішенні конфліктів.
 • Методики розв'язання конфліктів. Активне слухання. Планування. Медіація.
 • Ефективні Win-Win стратегії у вирішенні конфліктів.
 • Якщо нема легких шляхів. Трансформація конфліктів.
 • Профілактика конфліктів.

Модуль 3. Стилі менеджменту та мотивація колег. Робота в команді

 • Лідерство та керівництво. Стилі лідерства. Раціональне та емоційне лідерство.
 • Коучинг, менторство, зворотний зв'язок. Різниця та роль у менеджменті. Правила надання зворотний зв'язок.
 • Визначення власного іміджу лідерства.
 • "Перезавантаження" як засіб боротьби з хронічним стресом
 • Натхнення та мотивація колег до сталого розвитку, зростання та навчання
 • Навчання протягом життя як ключова компетенція фахівця майбутнього
 • Командні ролі, стилі лідерства у команді.
 • Застосування стилів лідерства, залежно від командних ролей.
 • Формування особистісних та командних цілей.

За результатами тренінгу учасники:

 • Покразать навички усних та письмових комунікацій в різних умовах
 • Покращать комунікаційні навички, сфокусовані на клієнті
 • Розвинуть навички, що допомагають ідентифікувати потреби та очікування замовника
 • Розроблять персональний план дій, що допоможе зрозуміти власні сильні та слабкі сторони, розвинути комунікаційні навички з опорою на свою особистість.
 • Навчаться керувати конфліктними ситуаціями, проводити складні та кризові комунікації.
 • Зрозуміють вплив власного стилю комунікацій та власних емоцій на мотивацію колег і клієнтів, взаємовідносини з ними.

Тривалість тренінгу: 3 дні.

TTT111, Ключові навички успішного тренера

Учасники навчаться складати програму тренінгу, ґрунтуючись на компетенціях, дізнаються особливості роботи з дорослою аудиторією, навчаться давати та отримувати зворотний зв'язок. Тренінг проходить в інтерактивній формі, учасники виконують безліч практичних завдань, включаючи відеозйомку та аналіз своїх сильних та слабких сторін в якості тренера.

Цільова аудиторія: внутрішні тренери компанії, спеціалісти, що консультують клієнтів та співробітників, викладачі, бізнес-тренери, методисти навчальних центрів.

Програма навчання

Модуль 1. Потреби та компетенції

 • Аналіз бізнес-потреб та пріоритетів та їх трансформація у професійні навички та плани розвитку
 • Ключові компетенції тренера
 • Підхід до навчання, що базується на компетенціях
 • Зіставлення ролей та навичок
 • Аналіз власних стилів навчання та можливостей для розвитку
 • Самонавчання та розвиток як ключова компетенція фахівця майбутнього

Модуль 2. Методологія та дидактика

 • Особливості навчання дорослих
 • Стратегії навчання та підбір контенту
 • Вибір методів навчання
 • Застосування творчих методів для стимулювання учасників технічного навчання
 • Особливості сприйняття інформації та бар'єри ефективного слухання
 • Типи питань та їх роль у навчанні
 • Поділ складних питань на складові для полегшення сприйняття навчання
 • Візуальний супровід навчання
 • Ефективний початок тренінгу та орієнтація учасників
 • Ефективна презентація числових даних
 • Створення навчальних посібників
 • Розробка ефективних та захоплюючих тренінгів

Модуль 3. Презентація та взаємодія з групою

 • Використання найпоширеніших інструментів навчання
 • Ключові компоненти ефективної презентації та зміст тренінгу
 • Ефективне спілкування з учасниками тренінгу (вербальне, невербальне)
 • Підготовка цікавих та захоплюючих презентацій
 • Переміщення себе на місце слухачів та розуміння їхньої точки зору. Підтримка контакту.
 • Створення приємної та відкритої атмосфери на тренінгу
 • Використання питань для залучення учасників
 • Застосування навичок активного слухання
 • Надання та отримання зворотного зв'язку
 • Робота з важкими учасниками та ситуаціями під час тренінгу

Модуль 4. Індивідуальний зворотний зв'язок

Кожен учасник матиме можливість провести міні-тренінг та отримати індивідуальний зворотний зв'язок для вдосконалення професійних навичок.

В результаті тренінгу учасники:

 • Знатимуть класичні методики навчання та зможуть пристосувати їх до змісту навчального матеріалу та потреб слухачів
 • Навчаться застосовувати творчі методи та робити навчання більш цікавим
 • Розумітимуть найважливіші засоби навчання, і те, як вони можуть використовуватися для певної навчальної мети або цільової аудиторії
 • Зможуть ефективно спілкуватися з учнями
 • Знатимуть правила організації зворотного зв'язку і зможуть давати та отримувати зворотний зв'язок
 • Вмітимуть структурувати зміст тренінгу ясним способом, що відповідає завданням тренінгу
 • Зможуть представляти складні теми у чіткій та зрозумілій формі, використовуючи відповідні дидактичні прийоми

Тривалість тренінгу: 3 дні.

CO149, Тайм менеджмент і самоорганізація

Тренінг спрямовано на покращення саомоорганізації щодо роботи, а також у всіх інших сферах повсякденного життя. Даний курс дозволить значно збільшити робочу ефективність за рахунок спеціальних структурованих методів, навчить організовувати щоденні завдання більш ефективно, познайомить із діючими методами, які дозволять легко та швидко здійснити та застосувати план дій на практиці.

Практичні вправи, самоаналіз особистого типу управління часом (тайм менеджменту) та відповідні стратегії дій гарантують, що набуті на семінарі знання будуть застосовуватись на робочому місці щодня.

Цільова аудиторія: працівники всіх рівнів

Коротка програма навчання

 • Потреба у самоорганізації
 • Методи встановлення пріоритетів: концентрація на тому, що є критичним
 • Зниження завантаженості за рахунок перерозподілу обов'язків (потреби та наслідки)
 • Керівні співвідношення та реєстрація дій
 • Регулювання власних мотивацій та планових заходів для встановлення послідовності дій щодо ефективного подолання труднощів
 • Організація зворотного зв'язку: надання та отримання
 • Пропозиція підтримки колегам та вміння казати «Ні»
 • Стратегії та цілі планування часу
 • Час та методи організації робіт

В результаті навчання учасники:

 • Зможуть планувати свій робочий та особистий час з використанням різних інструментів
 • Зможуть сортувати заплановані завдання в координатах важливості та терміновості
 • Зможуть оптимально розподіляти завдання у команді
 • Зможуть використовувати зовнішні ресурси для виконання як робіт низької кваліфікації, так і робіт, що вимагають високої кваліфікації фахівців
 • Зможуть правильно розподіляти завдання, використовуючи механізм зворотного зв'язку

Тривалість тренінгу: 2 дні

CO149, Навички ефективної презентації

Учасники семінару навчаються алгоритму підготовки та основ планування презентації, а також психологічним аспектам її проведення. Перша частина тренінгу спрямована на розвиток активної позиції та вміння формувати цілі. Друга частина тренінгу сконцентрована на розвитку умінь говорити та слухати, а також техніці постановки питань як інструменту прояснення та задоволення інтересів аудиторії. Третя частина тренінгу зосереджена на змістовних та стилістичних аспектах презентації як найважливішого засобу управління аудиторією.

Тренінг завершується тестуванням та діловою грою.

Цільова аудиторія: технічні директори, менеджери, фахівці проектних робочих груп, фахівці внутрішньої та зовнішньої служб сервісу

Коротка програма навчання

 • Психологічні аспекти презентації
 • Підготовка презентації: зміст та методи
 • Розвиток активної життєвої позиції та вміння ставити цілі
 • Принцип мислення "виграв-виграв"
 • Три основні принципи презентації: «результат – зворотний зв'язок – гнучкість».
 • Формування мети та конструктивний зворотний зв'язок. Гнучкість як інструмент реакцію проблеми
 • Техніка постановки питань
 • Канали репрезентації та сприйняття інформації, їх ефективне застосування
 • Логічні рівні презентації
 • Вербальне та невербальне спілкування
 • Вміння слухати, чути та говорити
 • Планування презентації
 • Лінгвістичні аспекти презентації
 • Аргументація та техніка зміни переконань

В результаті тренінгу учасники:

 • Зможуть планувати структуру презентації
 • Навчаться чітко формулювати цілі презентації
 • Вмітимуть адаптувати презентацію до конкретної аудиторії слухачів
 • Зможуть використати техніку постановки питань для управління аудиторією
 • Вмітимуть використовувати всі канали презентації для доведення інформації до аудиторії
 • Зможуть оптимально поєднувати інструменти вербального та невербального спілкування
 • Набудуть першого досвіду роботи з технікою зміни переконань

Тривалість тренінгу: 3 дні.

SNS111, Про систему організації робіт з випуску та погодження Проектів виконання робіт та Проекту організації робіт у будівництві, реконструкції будівель та споруд та при ремонті обладнання

Семінар-тренінг з наступних питань:

1. Проекти виконання робіт при новому будівництві та при реконструкції будівель і споруд.

2. Проекти організації робіт (проекти виконання робіт) при ремонті устаткування.

3. Додатково: Державна та відомча нормативно правова база організації післявоєнної відбудови промислових об’єктів та інфраструктури населених пунктів України. Проектно-кошторисна документація (ПКД), проекти виконання робіт (ПВР) при відновленні різного ступеню зруйнованого.

Контингент слухачів:

 • Інженерно-технічні працівники управлінь (груп) підготовки виробництва замовника та підрядних організацій (фахівці з розробки та погодження ПВР (ПОР).
 • Виконавці будівельних та ремонтних робіт (технічні працівники, лінійні ІТР, головні інженери, начальники відділів) підрядних будівельних організацій і підприємств замовника.
 • Механіки та енергетики виробничих ділянок.
 • Працівники охорони праці, які мають відношення до теми семінару.
 • Кошторисники економісти з розрахунку загальновиробничих (накладних) витрат будівництва та ремонту.

Тренінг передбачає активну участь слухачів семінару в його роботі, в тому числі проведення тестування знань слухачів та ділові ігри по тематиці навчання.

Перелік розділів та питань семінару-тренінгу:

 • Загальна частина.
 • Суспільна та особистісна роль фахівців виробництва в умовах ринкової економіки.
 • Що мають дати виробництву ПВР (ПОР)?
 • Хто розробляє СТП, ПВР, ПОР і що головне у роботі цих спеціалістів?
 • Законодавчі та нормативні документи з питань ПВР, ПОР.
 • Місце груп ПВР у системі бюджетування підприємства.

Призначення та роль стандартів підприємства, як базової основи регламентації розробки та впровадження у виробництво ПВР (ПОР).

 • Що таке стандарт підприємства? Класифікація стандартів за об'єктами, призначенням, сферою впливу. Нормативна база створення СТП.
 • Порядок створення, погодження (взаємозв'язок у цій роботі відділів та служб підприємства), та затвердження СТП на ПВР, ПОР.
 • Приклад СТП на випуск і впровадження в життя ПВР.
 • Практичне заняття щодо створення основних розділів СТП на ПВР, ПОР з урахуванням конкретних умов підприємства.

Організація випуску ПВР (ПОР) у будівництві та при ремонті обладнання.

 • Призначення та склад ПВР (ПОР), основи випуску ПВР (ПОР).
 • Контракт на реконструкцію, врахування його умов у ПВР підрядної організації чи замовника.
 • Практичні питання створення ПВР на прикладі різних ситуацій при реконструкції будівель та споруд та при ремонті обладнання. Коли ПВР розробляє підрядник і коли замовник?
 • Три частини складу ПВР (ПОР): організація, технологія та охорона праці – хто, коли та в якому складі їх розробляє, погоджує, та контролює впровадження у виробництво.
 • Графічне та текстове наповнення ПВР.
 • Які організаційні та технічні матеріали розробляються в складі ПВР (ПОР), а які прив'язуються до проекту.
 • Авторський контроль над впровадженням у виробництво ПВР (ПОР). Схеми операційного контроля якості робіт. Визначення переліку виконавчої документації в ПВР.
 • ПВР на унікальні технічні рішення.
 • Загальні відомості про технологію та організацію ремонту устаткування.
 • Система планово-попереджувальних ремонтів, її витоки, стан у цей період.
 • Зарубіжний досвід у створенні капітального ремонту устаткування. Система ОФС.
 • У чому різниця ПОР та ПВР на ремонт обладнання.
 • Взаємовідносини групи підготовки виробництва та ремонтного підрозділу при розробці та впровадженні у виробництво ПОР (ПВР) при ремонті устаткування.
 • Рекомендації щодо ефективної системи вибору підрядних організацій Замовником (на основі досвіду вітчизняного промислового об’єднання та фірми Забудовника зі США).

Організаційно-технічні особливості післявоєнної відбудови промислових об’єктів та інфраструктури населених пунктів України.

Особливості ПВР, ПОР на відбудову:

 • Частково зруйнованих будівель та споруд, з пошкодженням окремих огороджувальних конструкцій.
 • Об'єктів зі значними руйнуваннями, з пошкодженням несучих конструкцій.
 • Повністю зруйнованих об'єктів і споруд на тому самому місці.
 • Теж саме, при будівництві нового об'єкту, аналогу зруйнованого, на новому місці.

Постанова КМУ №470 від 19 квітня 2022 р. «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».

Охорона праці в ПВР і ПОР.

Визначення сумісних заходів по охороні праці в регламентах взаємовідносин Замовника – Підрядника.

 • Вимога до персоналу, який розробляє ПВР, ПОР.
 • Відповідальні за охорону праці на підприємстві та їхнє ставлення до питань ПВР, ПОР.
 • Система OHSAS18001:2007 у комплексі питань охорони праці при відбудові, ремонті устаткування і її врахування у ПВР (ПОР).
 • Практичні заняття щодо визначення у ПВР безпечних умов праці у різних ситуаціях на будівельному (ремонтному) майданчику. Врахування у ПВР, ПОР умов праці (гомосфера, ноксосфера).
 • Визначення ​​в ПВР, ПОР небезпечних та шкідливих умов виробництва та складання заходів щодо нейтралізації їх негативних наслідків на основі системи OHSAS18001:2007.
 • Практика розрахунку небезпек на робочих місцях будівельно-монтажних та ремонтних виробничих процесів. Матриця розрахунку величини ризиків та система управління ризиками.
 • Вибір підрядної організації на основі її характеристик щодо впровадження системи OHSAS18001:2007 та виробничо-технологічних даних виробничої бази.
 • Рекомендації з недопущення неправової, антинормативної заорганізованості питань охорони праці при розподілі відповідальності між Замовником та Підрядником.
 • Зарубіжні системи охорони праці в будівництві та в промисловості (досвід Великобританії, США, Німеччини, Японії).

Розгляд практичних питань розробки необхідних організаційно-технічних умов ремонту та заходів з охорони праці на різних ділянках виробництва — внутрішньоцехових, на території підприємства, у польових умовах (при корпоративному семінарі на конкретних прикладах по підприємству при наданні вихідних даних замовником семінару).

Визначення ПВР, ПОР обов'язків спільної комісії з охорони праці підрядника та замовника при реконструкції будівель.

Цінові питання щодо витрат на розробку та на впровадження у виробництво ПВР, ПОР.

 • Визначення витрат на випуск, перевірку, впровадження у виробництво ПВР, ПОР у системах бюджетування Замовника та Підрядника.
 • Визначення вартості випуску ПВР (будівельні) у разі випуску ПВР підрядником та у разі випуску ПВР замовником будівництва.
 • Віднесення витрат у кошторису будівництва на випуск ПВР.
 • Визначення фактичних витрат на роботи ПВР і система розрахунків за ці роботи замовника з підрядником.
 • Визначення витрат на випуск ПОР ремонту обладнання. Розгляд цього питання можливий за конкретними прикладами замовника семінару.

Ділові ігри семінару.

Під час семінару визначається склад журі семінару, яке проводить тематичні ділові ігри у два тури:

 • перший — конкурсні рішення технічних, організаційних, технологічних завдань, що визначаються у ПВР, ПОР.
 • другий — учасники семінару поділяються на кілька груп, які змагаються у якісному та повному вирішенні практичних комплексних питань: з визначення технічних умов на випуск ПВР, ПОР; з авторського нагляду над впровадженням у виробництво ПВР; щодо внесення записів у частині ПВР, ПОР до регламенту взаємодії Замовника та Підрядника; з визначення основних небезпек (їх ймовірності та ступеня наслідків), визначення величини ризиків і складання заходів з управління ризиками.

Особливості проведення семінару. Семінар складається із окремих презентацій у програмі PowerPoint. Текст на слайдах українською мовою. Ведення семінару можливе українською або російською за вибором слухачів семінару. На семінарі розглядаються всі основні документи з тематики ПВР, ПОР, охорони праці та організації ремонтних (реконструктивних) процесів на діючому виробництві. Усі документи вивчаються в їхньому текстовому електронному вигляді або з відкриттям їх на відповідних інтернет-сайтах. Теоретичний матеріал підкріплюється відеоматеріалами.

Робочий час семінару. Робочий час семінару (без урахування перерв на кава-паузи та обід) становить 7-8 годин, зазвичай це до 5 годин у перший день та до трьох годин на другий день семінару. Після закінчення семінару слухачам семінару видаються свідоцтва про проходження навчання з ПВР, ПОР (загальні питання).

За бажанням учасника семінару на його електронну адресу надсилаються окремі матеріали семінару (практичні вправи, тестові питання).

Автор та виконавець семінару – Ярич Володимир Леонідович, спеціаліст-практик з питань організації будівництва та організації ремонту обладнання .

Учасник семінару має право на безкоштовні консультації з питань семінару протягом півроку після проведення семінару.