Codesys, Zenon, Мікроконтролери, рецепти

Технічні семінари з контролерів, електроніки, електротехніки

PLC271 Універсальне середовище CoDeSys: обслуговування обладнання та основи програмування

Курс дозволяє навчитися ефективно використовувати середовище програмування Codesys відповідно до вимог стандарту МЕК 61131-3 до програмного забезпечення промислових контролерів. Даний курс дозволяє учасникам придбати необхідні знання та практичні навички для роботи, навчитися створювати програми та конфігурувати обладнання. Ключовими елементами курсу є робота з додатком CoDeSys версії 3.5, використання відповідної термінології та синтаксису, застосування різних програмних елементів для створення, налагодження та оптимізації програм, а також візуалізації технологічних процесів.

Цільова аудиторія: програмісти, обслуговуючий персонал та оператори сучасних промислових контролерів, які підтримують програмування в середовищі Codesys.

Основні теми курсу:

 • Огляд стандарту МЕК 61131-3.
 • Огляд контролерів Festo, які програмуються за допомогою CoDeSys.
 • Структура середовища програмування CoDeSys.
 • Ознайомлення з редакторами мов LD, IL, FBD, ST.
 • Типи та екземпляри даних.
 • Складання та тестування керуючих програмних модулів
 • Мова програмування CFC.
 • Робота з емуляторами контролерів та налагодження програм.
 • Застосування функцій, функціональних блоків та бібліотек.
 • Конфігурування пристроїв та співвідношення входів/виходів ПЛК Festo.
 • Підключення Target-пакетів.
 • Створення візуалізації.
 • Мова програмування SFC та налаштування періодичності виконання програм.
 • Елементи об'єктно-орієнтованого підходу.
 • Практичні заняття зі складання, монтажу та налагодження схем керування на стендах.
 • Обмін файлами з ПЛК.

Після навчання учасники:

 • Зможуть обслуговувати системи керування на базі сучасних ПЛК.
 • Навчаться конфігурувати та здійснювати діагностику обладнання.
 • Зможуть складати та здійснювати налагодження керуючих програм у CoDeSys 3.5 мовами МЕК 61131-3 та CFC.

Початкова підготовка: Базові техничні знання

Тривалість: 4 дні

PLC272 Універсальне середовище Codesys у промисловості: техніка програмування

В рамках курсу вам надається можливість опанувати розширені навички в галузі автоматизації із застосуванням середовища Codesys. Головними темами є: використання структурованих програм, створення, налаштування та введення в експлуатацію шинних інтерфейсів стандарту CANopen, керування електроприводами, робота з панелями операторів.

Цільова аудиторія: Обслуговуючий персонал КВП, оператори, інженери та фахівці в галузі електротехніки, зайняті в програмуванні та обслуговуванні контролерів.

Основні теми курсу

 • Огляд багаторівневих систем автоматизації із застосуванням CoDeSys.
 • Написання керуючих програм мовами ST та SFC.
 • Мережа CANopen/RS485 (ModBUS_RTU) – монтаж, конфігурація.
 • Принципи керування електроприводами через шину CANopen/RS485(ModBUS_RTU).
 • Інструменти для конфігурування та параметрування електричних приводів.
 • Підключення приводу до ПЛК із застосуванням шини CANopen/RS485(ModBUS_RTU).
 • Бібліотеки для керування промисловим приводом.
 • Структура програми керування кроковим, серво та АС електроприводом.
 • Функції діагностики. Використання бібліотеки діагностики.
 • Взаємодія із зовнішньою чи вбудованою панеллю оператора – виведення тегів, конфігурація панелі.
 • Практичні заняття зі створення на стенді мехатронної системи "ПЛК – електропривод – HMI".

Після навчання учасники:

 • Зможуть складати та налагоджувати програми для складних систем керування.
 • Зможуть створювати та обслуговувати системи з розподіленою за шинним інтерфейсом CANopen/RS485(ModBUS_RTU) периферією.
 • Навчаться підключати до контролера електроприводи та керувати їх роботою.
 • Отримають практичні навички створення складних систем керування, що включають ПЛК, електропривод, пневматичні елементи, панелі оператора.

Початкова підготовка: знайомство із середовищем CoDeSys в обсязі курсу PLC271, «Універсальне середовище CoDeSys: обслуговування обладнання та основи програмування».

PLC291 SCADA-система zenon

Даний курс дозволяє ознайомитися з можливостями, основними компонентами та методами розробки програмних проектів, а також отримати практичні навички побудови систем збору даних, візуалізації та операторського керування технологічними процесами у середовищі zenon.

Цільова аудиторія: розробники систем промислової автоматизації, обслуговуючий персонал, інженери та спеціалісти в галузі автоматизації технологічних процесів, проектувальники, програмісти, викладачі кафедр промислової автоматизації.

Основні теми курсу

 • Проект та робочий простір. Створення та завдання загальних властивостей. Інструменти у режимі розробки.
 • Змінні у проекті. Типи даних, типи драйверів. Приклад зв'язку з промисловим контролером.
 • Картини та шаблони. Стандартний тип, основні властивості. Прості графічні елементи прив'язка до змінних. Поняття про функції, функції картин.
 • Режим виконання. Запуск/зупинення проекту. Файли режиму виконання. Зміна та перезавантаження в рантайм. Використання функцій та скриптів.
 • Графічні властивості. Типи картин. Векторні та динамічні елементи. Використання символів. Вставляння зображень. Елементи операторського керування. Створення меню та файлів довідки.
 • Архівування даних. Формати та умови реєстрації, циклічні файли. Перегляд історії. Розширені тренди.
 • Тривоги та системні повідомлення. Хронологічний перелік подій. Картини типу CEL, конфігурування фільтрів та тимчасових параметрів. Загальні характеристики хронологічного переліку подій. Визначення тривог – межі та його властивості, матриці реакцій. Перелік тривог. Картини тривог та їх властивості. Налаштування тривог. Тривоги у рантайм.
 • Користувачі. Створення та групування користувачів. Функції захисту. Постійна та тимчасова реєстрація. Керування користувачами в рантаймі. Блокування доступу до елементів керування.
 • Рецепти. Створення рецепту, використання функцій та картин рецептів. Поведінка до рантайму. Менеджер груп рецептів.
 • Планувальники завдань та розклади за часом. Аналогові пункти та пункти типу "вкл-викл", спеціальний планувальник. Конфігурування та використання розкладів за часом.
 • Генератор звітів. Сторінка типу «звіт». Форматування таблиць. Налаштування друку. Налаштування архівних фільтрів. Функції звітів, баз даних, дати та часу.
 • Мережі та розподілені проекти. Конфігурування серверів та клієнтів. Мультисерверні мережі. Резервування. Інтегрування проектів. Авторизація у мережах.
 • Уявлення про додаткові модулі zenon, їх призначення та можливості.

Після навчання учасники:

 • Зможуть конфігурувати проектні змінні та відображати їх у графічній формі.
 • Навчаться встановлювати зв'язок із контролерами Siemens/Vipa.
 • Зможуть проектувати архіви, тривоги, події, звіти.
 • Навчаться створювати мережеві проекти.
 • Отримають уявлення про додаткові модулі zenon.

Початкова підготовка: Досвідчений користувач ПК, знання типів та адресації даних у ПЛК, загальне уявлення про призначення та основні функції SCADA, бази даних, концепцію ОРС.

Тривалість: 4 дні.

PLC411 Програмування мікроконтролерів. Базовий рівень.

Курс дозволить навчитися працювати із сучасними мікроконтролерами, працювати у різних IDE-середовищах, використовувати симуляцію, створювати власні програми.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, інженери, викладачі та тренери.

Основні теми курсу:

 • Що таке мікроконтролери. Різновиди. Основні сфери застосування.
 • Мови програмування мікроконтролерів.
 • IDE середовище — основні поняття.
 • Різновиди середовищ розробки програм для мікроконтролерів.
 • Коротке знайомство з IDE-середовищами різних виробників.
 • IDE середовище CodeVisionAVR — перше знайомство.
 • Інтерфейс CVAVR, меню, вікна.
 • NewProjectWizard — створення нового проекту.
 • Конфігурування проекту, вибір мікроконтролера.
 • Параметрування функцій та властивостей мікроконтролера.
 • Програматори мікроконтролерів AVR. Інтерфейси програмування.
 • Внутрішньосхемне програмування. Інтерфейс ISP. · Основи електротехніки.
 • ПЗ для розробки та симуляції Proteus. Перше знайомство.
 • Інтерфейс Proteus, призначення вікон та меню.
 • Світловипромінюючий діод, резистор, Blinker — перша програма.
 • Складання налагоджувального стенду на контактній макетній платі.
 • Мова програмування С/С++.
 • Основні оператори мови С/С++.
 • Застосування мови програмування С/С++ на практиці.
 • Налагодження програмного коду у середовищі Proteus.
 • Налагодження програмного коду на експериментальному стенді.

Після навчання учасники:

 • Дізнаються типи сучасних мікроконтролерів, особливості підбору та застосування.
 • Вивчать основні середовища розробки програм мікроконтролерів.
 • Дізнаються особливості роботи з програматорами.
 • Зберуть, запрограмують та налагодять свій власний проект на макетній платі.
 • Розглянуть основні команди та особливості мови програмування С/С++.
 • Навчаться виконувати відлагодження програмного коду.

Початкова підготовка: базові технічні знання.

Тривалість: 4 дні.

PLC422 Програмування мікроконтролерів.Основний рівень

Курс дозволить навчитися працювати із сучасними мікроконтролерами, працювати у різних IDE-середовищах, використовувати симуляцію, створювати власні програми.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, інженери, викладачі та тренери.

Основні теми курсу

 • Поглиблене знайомство із мікропроцесорними комплексами.
 • Мови програмування мікроконтролерів високого рівня.
 • Графічне IDE середовище розробки програм для МК.
 • Конфігурування проекту до роботи з різними МК (практика).
 • Знайомство з графічними інтерфейсами та бібліотеками.
 • Виведення інформації на текстові та графічні дисплеї (практика).
 • Ознайомлення з дискретними каналами вводу/выводу.
 • Конфігурування каналу прийому дискретних даних.
 • Конфігурація каналу передачі дискретних даних.
 • Передача даних на дискретних каналах (практика).
 • Знайомство із безперервними процесами.
 • Знайомство з аналоговими каналами вводу/виводу.
 • Конфігурування каналу прийому аналогових даних.
 • Конфігурування каналу передачі аналогових даних.
 • Передача даних аналоговими каналами (практика).
 • Ознайомлення з послідовними інтерфейсами зв'язку.
 • Налаштування каналу для роботи в мережах 1Wire.
 • Налаштування каналу для роботи в мережах I2C.
 • Конфігурація каналу для роботи з протоколом SPI.
 • Підключення периферійних пристроїв за інтерфейсами 1Wire, I2C, SPI (схемотехніка).
 • Передача даних за послідовними інтерфейсами (практика).
 • Ознайомлення з індустріальними інтерфейсами зв'язку.
 • Конфігурація каналу для роботи у мережі ModBUS-RTU.
 • Створення провідного пристрою Modbus-RTU.
 • Створення керованого пристрою ModBUS-RTU.
 • Організація зв'язку між пристроями ModBUS-RTU.

Після навчання учасники

 • Поглиблено вивчать сучасні мікроконтролери.
 • Розглянуть високорівневі мови програмування.
 • Зможуть працювати із текстовими та графічними дисплеями.
 • Навчаться працювати з дискретними та аналоговими каналами вводу/виводу.
 • Зможуть підключати периферійні пристрої за інтерфейсами 1Wire, I2C, SPI.
 • Навчаться працювати у мережі ModBUS-RTU.

Початкова підготовка: знайомство з мікроконтролерами в обсязі курсу PLC411, «Програмування мікроконтролерів. Базовий рівень».

Тривалість: 4 дні.

PLC111 Основи електроніки

Даний курс дозволить ознайомитися з основними поняттями сучасної електроніки, отримати знання і навички по роботі з давачами, контролерами, частотними перетворювачами, навчитися підключати силові ланцюги і ланцюги керування, підбирати електродвигуни та керувати ними.

Цільова аудиторія: працівники служб головного енергетика, головного механіка, КВПіА, електронщики, розробники сістемної промислової автоматизації, інженери та спеціалісти у галузях автоматизації технологічних процесів, проектування.

Основні теми курсу

Технологічні вимірювання і прилади:

 • основні принци і засоби побудови вимірювального каналу;
 • похибки, клас точності засобів автоматизації;
 • сигнали, уніфікація сигналів;
 • виконання (IP, конструктив) і монтаж засобів вимірювання (закладні конструкції, імпульсні трубки)
 • засоби вимірювання: температура (термометри опору, термістори, термопари), тиск, вологість, витрата (витратоміри) і кількість (лічильники), рівень, склад газу (газоаналізатори), контроль положення (кінцевого положення);

Технічні засоби автоматизації:

 • основні принципи і засоби побудови контуру керування;
 • виконання засобів автоматизації (ступені захисту, тип монтажу та ін.);
 • виконавчі механізми та регулюючі органи (запірна та регулююча арматура);
 • пневматичні засоби: виконавчі механізми, перетворювачі, позиціонери, розподільники;
 • релейно-контактні електричні засоби: реле, пускачі;
 • електричні виконавчі механізми: електродвигунні, соленоїди;
 • перетворювачі частоти для асинхронних двигунів;

Основи теорії автоматичного керування та регулювання:

 • основні принципи керування та регулювання;
 • типові закони регулювання;
 • побудова контурів керування й регулювання та їх позначення на СА;

Мікропроцесорні системи керування:

 • основні принципи побудови систем керування з контролерами;
 • технічна структура контролерів;
 • типи контролерів та їх особливості;
 • програмовані логічні контролери (ПЛК);
 • підключення контролерів до інших засобів автоматизації з використанням уніфікованих сигналів;
 • огляд мов програмування ПЛК;
 • огляд можливостей комп'ютерних і промислових мереж (fieldbus);

Блоки живлення:

 • типи. Особливості експлуатації;
 • розрахунок потужності блоку живлення;
 • вибір типу і моделі блоку живлення.

Після навчання учасники:

 • Навчаться підбирати, підключати і налаштовувати різні давачі.
 • Зрозуміють особливості роботи програмованих логічних контролерів, їх роль у виробничих процесах.
 • Навчаться підбирати і замовляти оптимальні для конкретного завдання контролери.
 • Дізнаються основи програмування контролерів, відлагодження програм, пошуку та усунення несправностей.
 • Навчаться підбирати блоки живлення, розраховувати їх потужність.
 • Дослідять і відпрацюють на практиці підбір, підключення та налаштування частотних перетворювачів.
 • Зможуть підбирати та підключати різні двигуни, а також керувати ними за допомогою частотних перетворювачів.

Початкова підготова: базові технічні знання.

Тривалість: 4 дні.

EL111 Основи електротехніки

Цей курс дозволить ознайомитися з основними поняттями сучасної електротехніки, навчитися читати електричні схеми, реалізовувати різні схеми підключення електродвигунів, дізнатися про основні правила техніки безпеки.

Цільова аудиторія: розробники систем промислової автоматизації, обслуговуючий персонал, інженери та фахівці в галузі автоматизації технологічних процесів, проектувальники.

Основні теми курсу

 • Електричний струм
 • Електричні величини: напруга, струм опір
 • Закон Ома
 • Ланцюги з послідовно та паралельно з'єднаними елементами
 • Визначення основних характеристик схем, побудованих паралельними та послідовними ланцюгами
 • Змінний та постійний струм, характеристики струму
 • Трансформатори: конструкція, принцип роботи
 • Використання діодів, конструкції випрямлячів
 • Трифазна система підключена за схемою "трикутник" та "зірка"
 • Асинхронні 3-фазні електродвигуни: характеристики, схеми підключення та особливості запуску. Реалізація схеми підключення "зірка-трикутник"
 • Реле часу: умовні позначення, принцип роботи, особливості використання
 • Умовні позначення електричних елементів
 • Порядок читання електричних схем
 • Реалізація логічних функцій у електричних схемах
 • Контактори: схеми керування двигуном за допомогою контакторів
 • Електрично керовані пневматичні клапани: з'єднання електричної та пневматичної принципових схем
 • Стандарти класифікації електричних кабелів: розрахунок параметрів мережного кабелю
 • Давачі
 • Вимоги до електричних з'єднань: типи електричних з'єднань
 • Стандарти техніки безпеки відповідно до вимог ISO
 • Правила техніки безпеки щодо захисту від ураження електричним струмом
 • Правила техніки безпеки щодо захисту від виникнення пожежі
 • Заземлення: правила виконання заземлення, елементи системи заземлення
 • Короткий огляд інновацій в автоматиці. Новинки Festo

Після навчання учасники

 • Дізнаються суть основних законів у галузі електротехніки
 • Навчаться розпізнавати та використовувати різні типи трансформаторів, а також різні схеми підключення електродвигунів
 • Зможуть читати принципові електричні схеми, дізнаються умовні позначення електричних елементів
 • Навчаться реалізовувати логічні функції в електричних схемах, зможуть підбирати силові кабелі.
 • Дізнаються основи техніки безпеки під час роботи з електрикою

Початкова підготовка: базові знання.

Тривалість: 4 дні.

PLC811 Програмування та експлуатація контролерів Mitsubishi FX3U в середовищі GX Works2

Даний курс дозволяє навчитися програмувати контролери Mitsubishi FX3U у середовищі GX Works2. Матеріал, наданий у рамках курсу, дозволить: розробляти програми мовами LD, FBD, ST, SFC; розробляти власні рішення промислової автоматизації.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, інженери, працівники, зайняті в обслуговуванні пневматичних та електропневматичних систем у виробничих умовах, викладачі та тренери.

Основні теми курсу

 • Загальні відомості про сімейство контролерів Mitsubishi FX
 • Вибір апаратної частини
 • Конфігурування базового модуля
 • Робота з аналоговими та дискретними модулями розширення
 • Огляд програмного забезпечення GX Works2
 • Адресація та області пам'яті FX3U
 • Структура програми, програмні блоки
 • Використання символьної адресації
 • Програмування мовами LD, FBD, ST, SFC
 • Використання елементів стандартної бібліотеки
 • Імпорт бібліотечних блоків та створення власної бібліотеки
 • Використання контролера симулятора для налагодження проекту
 • Робота з реальним контролером та його діагностика
 • Практичні заняття зі складання та налагодження програм
 • Огляд мережевих можливостей FX3U
 • Налаштування мережі ModBus

Після навчання учасники

 • Зможуть обслуговувати системи керування на базі контролерів FX3U
 • Отримають практичні навички роботи із середовищем GX Works2
 • Навчаться конфігурувати та здійснювати діагностику контролера
 • Зможуть здійснювати конфігурування та монтаж зв'язку з контролером за допомогою PROFINET
 • Зможуть складати та відлагоджувати програми мовами LD, FBD, ST, SFC
 • Отримають базові навички організації ModBus на FX3U

Початкова підготовка: базові технічні знання.

Тривалість: 4 дні.

PLC812, Контролери Mitsubishi Q-Series: програмування та експлуатація.

У цьому курсі розглядається базова структура та методи конфігурування програмованих контролерів MELSEC-Q. Також наведено опис базових функцій програмного забезпечення GX Works 2. Слухачі вивчать основні поняття про операційні методи програмного забезпечення при налаштуванні конфігурації системи.

Основні теми курсу

 • Архітектура ПЛК Mitsubishi.
 • Апаратні засоби Q-Series.
 • Огляд середовища розробки GX Works 2
 • Робота зі змінними: типи даних, змінні, створення та використання структурованих типів даних.
 • Структура програми: POU, завдання.
 • Базові бібліотечні функції/функціональні блоки.
 • Огляд спеціальних маркерів та регістрів ПЛК.
 • Робота в онлайн з реальним ПЛК, засоби налагодження, діагностика: поєднання, діагностичні вікна, діагностичні змінні, онлайн функції.
 • Зчитування даних з аналогових та спеціальних модулів.
 • PID регулятор.
 • Огляд рішень із резервуванням ПЛК та модулів.
 • Огляд промислових інформаційних мереж Q-Series.
 • Мережа CC-Link.

Після навчання учасники

 • Зможуть обслуговувати базові системи керування на базі контролерів MELSEC-Q.
 • Отримають практичні навички роботи з пакетом GX Works 2.
 • Навчаться конфігурувати та здійснювати діагностику обладнання.
 • Зможуть складати та здійснювати налагодження програм мовами LAD, FBD, ST, SFC.
 • Вивчать технологічні можливості контролерів MELSEC-Q.

Початкова підготовка: базові технічні знання.

Тривалість: 4 дні.

BAT111, Розробка систем керування порційними (BATCH) виробництвами відповідно до стандартів IEC 61512 (ISA-88)

В даному курсі наведено основні принципи розробки функціональних вимог та специфікацій до систем керування багаторецептурними порційними (Batch) виробництвами з використанням моделей та термінології, визначених у стандартах IEC-61512(ISA-88). Практичні заняття проводяться з використанням SCADA zenon із модулем Batch.

Цільова аудиторія: інженери-програмісти АСУТП.

Основні теми курсу

 • Особливості порційних багаторецептурних виробництв та специфіка керування.
 • Основи Batch Control.
 • Огляд стандартів IEC 61512 та ANSI/ISA-88.
 • Фізична модель обладнання.
 • Поняття базового та процедурного керування.
 • Режими та стани обладнання та процедур.
 • Автомати стану процедурних елементів.
 • Типи рецептів: Master Recipe та Control Recipe.
 • Взаємодія рецептів з обладнанням.
 • Мови опису рецептів, мова PFC.
 • Batch-звіти.
 • Взаємозв'язок IEC 61512 зі стандартами IEC 62264 (ISA-95) та його місце у референтних моделях Industry 4.0.

Після навчання учасники зможуть проектувати структуру систем керування та розробляти програмне забезпечення рівня SCADA та PLC для гнучкого порційного виробництва з використанням підходів Batch Control.

Початкова підготовка: програмування ПЛК мовами МЕК 61131-3, розробка SCADA/HMI.

Тривалість: 4 дні.