Давачі, мехатроніка, робототехніка

Навчальні семінари з давачів, мехатроніки, робототехніки

AUT121 Огляд давачів та їх використання для керування технологічними процесами

Давачі використовуються в широкому діапазоні автоматизованих систем, таких як вимірювання тиску, зусилля, відстані, наявності та/або положення об'єкта і не тільки. Даний курс дасть вам уявлення про використання давачів, включаючи будову та особливості роботи різних типів давачів, їх застосування та обмеження.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, інженери та фахівці в галузі електротехніки, зайняті в налагодженні та обслуговуванні давачів.

Основні теми курсу

 • Принципи використання та підбору давачів.
 • Основні правила та визначення технології давачів.
 • Підбір давачів залежно від матеріалів та виробничих умов.
 • Основні характеристики давачів, типи вихідних сигналів.
 • Кінцеві вимикачі.
 • Давачі наближення: магнітні, індуктивні, ємнісні, оптичні, дифузійно-оптичні, пневматичні.
 • Давачі тиску, вакууму та (зусилля).
 • Давачі витрати.
 • Давачі для запірної арматури із пневмоприводом.
 • Технічні обмеження використання давачів.
 • З'єднання давачів, технологія ланцюгів.
 • Практичні вправи, складання, налагодження та перевірка технологічних ланцюгів на навчальних стендах.
 • Техніка безпеки

Після навчання учасники

 • Дізнаються функції різних давачів, таких як кінцеві, давачі наближення, тиску, зусилля тощо.
 • Зможуть підбирати та встановлювати промислові давачі для різних завдань.
 • Навчаться налаштовувати давачі.
 • Зможуть описати технічні характеристики давачів.
 • Зможуть здійснювати пошук та усунення несправностей у роботі давачів.

Початкова підготовка: базові знання у галузі пневмоавтоматики, електроніки.

Тривалість: 3 дні

AUT211 Основи мехатроніки

Сьогодні ми маємо справу з системами автоматизації, які є поєднанням механіки, електроніки та програмного забезпечення. Даний курс пропонує вам вивчити базові принципи та основи майстерності у промисловій автоматизації, дозволить збирати, обслуговувати та керувати складними автоматизованими комплексами.

Цільова аудиторія: працівники, зайняті вирішенням промислових завдань із використанням пневмоавтоматики та систем управління.

Основні теми курсу

Модуль 1. Пневматика

 • Умовні позначення пневматичних елементів: особливості створення супровідної документації, читання пневматичних схем.
 • Конструкція пневмоциліндрів: безштокових і поворотної дії та методика підбору.
 • Функціональні властивості розподільників. Конструкція, методика підбору і принцип роботи моностабільний і бістабільних розподільників.
 • Особливості експлуатації розподільників з пілотним керуванням.
 • Способи регулювання швидкості руху пневматичних. Конструкція і принцип роботи дроселів з зворотним клапаном та методика підбору.
 • Пневмоострова: конструкція и особливості експлуатації пневмоостровів.
 • Пневмоострови CPX: конфігурація, конструкція, особливості експлуатації пневмоостровів та методика підбору.
 • Практичні заняття зі складання, монтажу й налагодження електропневматичних схем на базі спеціального навчального обладнання «Фесто».

Модуль 2. Давачі

 • Принципи використання і підбору давачів.
 • Основні правила і визначення технології давачів.
 • Підбір давачів в залежності від матеріалів і виробничих умов.
 • Основні характеристики давачів, типи вихідних сигналів.
 • Давачі наближення: магнітні, індуктивні, ємнісні, оптичні..
 • Давачі тиску та витрат.
 • Особливості налагодження та конфігурації сучасних давачів.
 • Практичні заняття зі складання, монтажу й налагодження давачів на базі спеціального навчального обладнання Festo.

Модуль 3. Основи електроприводів

 • Основні характеристики приводів. Взаємодія магнітних полів і механічних сил: основні види електродвигунів, переваги і недоліки
 • Способи регулювання частоти обертання валу двигуна. Скалярне та векторне керування двигунами.
 • Крокові двигуни: конструкція принцип роботи.
 • Сервоприводи: конструкція принцип роботи.
 • Практичні заняття з налагодження роботи частотного керування та сервосистем на базі спеціального навчального обладнання Festo.

Модуль 4. Контроль руху за допомогою контролерів

 • Контролери, призначення та сфера застосування.
 • Особливості підключення виконавчих елементів та елементів керування до контролерів. Роль модулів входів і виходів.
 • Способи програмування: циклічне та покрокове програмування.
 • Середовище програмування: команди програмування.
 • Практичні заняття зі складання, монтажу та налагодження промислових систем керування з використанням контролера на базі кількох пневматичних пристроїв.

Після навчання учасники

 • Зможуть здійснювати пошук та усунення несправностей у мехатронних системах керування.
 • Зможуть збирати та тестувати мехатронні ланцюги (пневматичні, електричні та програмні).
 • Зможуть встановлювати, замінювати та обслуговувати пневматичні, електропневматичні, електричні компоненти, а також ПЛК.
 • Зможуть використовувати діагностичне програмне забезпечення для пошуку та усунення несправностей.
 • Зможуть встановити зв'язок із контролером у промислових системах, завантажити та вивантажити програму.
 • Зможуть ідентифікувати та описати операції, які виконуються пневматичними, електропневматичними, електричними компонентами, а також контролером.
 • Зможуть визначати технічні характеристики та особливості обміну даними між пневматичними, електропневматичними компонентами, давачами та контролером.
 • Зможуть вирішувати промислові завдання з використанням пневмоавтоматики та систем керування на базі контролерів Festo.

Початкова підготовка: базові технічні знання, навички роботи у сфері промислової автоматизації.

Тривалість: 4 дні.

ROB311, Програмування колаборативної робототехніки. Базовий рівень.

У цьому курсі Ви детально вивчите сферу застосування коботів, їх принцип роботи та особливості практичного застосування у виробничому процесі.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, інженера, співробітники обслуговуючі системи електромеханіки у виробничих умовах, викладачі, студенти.

Основні теми курсу

 • Відмінності промислових роботів від коботів.
 • Основні сфери застосування та практичний досвід інтеграцій.
 • Первинна конфігурація.
 • Налаштування інструменту та TCP (tool center point).
 • Налаштування робочої зони кобота та конфігурування safety параметрів.
 • Типи рухів кобота та їх застосування для різноманітних завдань.
 • Принцип створення програми.
 • Робота у програмному забезпеченні Polyscope.
 • Підключення зовнішніх пристроїв та периферії.
 • Використання функцій контролю прикладеної сили.
 • Оптимізація часу робочого циклу кобота.
 • Робота з документацією та сайтом технічної підтримки.

Після навчання учасники

 • Зможуть розробляти програми для коботів Universal Robots, використовуючи базові функції.
 • Зможуть підключати до роботи зовнішні пристрої/технічні засоби та керувати ними.
 • Зможуть монтаж будь-якого виконавчого інструменту і правильно конфігурувати виконавчий інструмент.

Початкова підготовка: базові технічні знання.

Тривалість: 4 дні.