Гідравліка

Навчальні семінари з гідроавтоматики

НY511 Сучасна промислова гідравліка. Базовий рівень

Даний курс дозволить отримати сучасні знання і практичні навички для кваліфікованого обслуговування та ремонту гідравлічних систем, а також познайомитися з конструкцією, призначенням та принципом роботи сучасних гідравлічних компонентів.
Як і на всіх тренінгах Festo, особлива увага в навчанні надається практичним вправам на спеціалізованому гідравлічному стенді.

Цільова аудиторія: ремонтний персонал, слюсарі, майстри, механіки, інженери задіяні в обслуговуванні гідравлічних систем в виробничих умовах.

Основні теми курсу:

 • Основні закони машинобудівної гідравліки (закон Архімеда, закон Паскаля, рівняння Бернуллі для ідеальної і реальної рідини).
 • Класифікація гідравлічних апаратів в структурі функціональних модулів системи.
 • Принцип дії, конструкція і особливості роботи сучасних гідравлічних компонентів: гідроциліндрів, гідромоторів, гідророзподільників, клапанів витрати і тиску, дроселів, насосів.
 • Умовні позначення гідравлічного обладнання згідно ДСТУ, DIN, ISO.
 • Читання та інтерпретація гідравлічних схем на прикладах реальних гідравлічних систем.
 • Засоби контролю стану робочого органу виконавчих пристроїв, тиску і витрати робочої рідини в гідравлічній системі.
 • Спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання роботи гідравлічних систем (FluidSim-Hydraulics).
 • Синхронізація роботи виконавчих механізмів і джерел гідравлічної енергії.
 • Виявлення та усунення несправностей в роботі гідравлічних компонентів системи.
 • Техніка безпеки.

Після навчання учасники:

 • Дізнаються конструкцію та принцип дії сучасних гідравлічних компонентів.
 • Вивчать умовні позначення гідравлічних компонентів.
 • Навчаться читати принципові гідравлічні схеми.
 • Зможуть безпечно здійснювати технічне обслуговування та ремонт гідравлічного обладнання.

Початкова підготовка: базові технічні знання

Тривалість: 4 дні

НY611, Промисловий гідропривід з електричним дискретним керуванням

Цей курс є продовженням курсу HY511 та дозволяє познайомитися з конструкцією, призначенням і принципом роботи основних гідравлічних компонентів з електричним дисктретним керуванням.

Як і на всіх тренінгах Festo, особлива увага в навчанні надається практичним вправам на спеціалізованому гідравлічному стенді.

Цільова аудиторія: ремонтний персонал, слюсарі, майстри, механіки, інженери, задіяні в обслуговуванні гідравлічних систем з електричним дискретним керуванням.

Основні теми курсу:

 • Загальна структура електричної системи керування промисловим гідроприводом.
 • Поняття джерела та споживача електричної енергії, елементів електрокерування.
 • Постійний та змінний струм, переваги та недоліки.
 • Типи керуючих сигналів: дискретні та аналогові.
 • Гідравлічні апарати з електричним дискретним керуванням: клапани, розподільники, виконавчі пристрої.
 • Електричні реле, схеми керування моностабільними гідророзподільниками.
 • Контроль стану виконавчого пристрою: по положенню, по зусиллю, по тиску, по часу.
 • Датчики положення (контактні і безконтактні), реле тиску, реле витримки часу, лічильники.
 • Основи розробки систем гідроприводу з релейно-контактними схемами керування: порядок побудови системи, циклограма, схема, вибір обладнання, приклади.
 • Забезпечення електричною частиною сервісних функцій роботи системи: тривалий / одиночний цикл, ручний / напівавтоматичний / автоматичний режим, покроковий режим, режим наладки, штатна та аварійна зупинка.
 • Спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання роботи гідравлічних систем з електричним дискретним керуванням (FluidSim-Hydraulics 5.0).
 • Виявлення та усунення несправностей в електричній частині гідравлічних систем.
 • Техніка безпеки.

Після навчання учасники:

 • Дізнаються конструкцію та принцип дії сучасних гідравлічних компонентів з електричним дискретним керуванням.
 • Навчаться читати принципові електричні схеми керування гідроприводом.
 • Зможуть безпечно здійснювати технічне обслуговування та ремонт гідравлічного обладнання з електричним дискретним керуванням.
 • Вивчать умовні позначення гідравлічних компонентів з електрокеруванням.

Початкова підготовка: знання, в обсязі курсу HY511, "Сучасна промислова гідравліка. Базовий рівень".

Тривалість: 4 дні.

HY132, Промисловий гідропривід з електричним пропорційним керуванням

Цей курс є продовженням курсу HY611 та дозволяє познайомитися з конструкцією, призначенням і принципом роботи основних гідравлічних компонентів з електричним пропорційним керуванням.

Як і на всіх тренінгах Festo, особлива увага в навчанні надається практичним вправам на спеціалізованому гідравлічному стенді.

Цільова аудиторія: Ремонтний персонал, слюсарі, майстри, механіки, інженери, задіяні в обслуговуванні гідравлічних систем з електричним пропорційним керуванням.

Основні теми курсу:

 • Переваги та недоліки пропорційних розподільників в порівнянні з дискретними.
 • Класифікація пропорційних розподільників та області застосування в промисловості.
 • Структура системи керування пропорційними розподільниками.
 • Особливості конструкції пропорційного соленоїда та золотника.
 • Умовне позначення та конструкція пропорційних розподільників, клапанів тиску, дроселів та регуляторів витрати.
 • Статичні та динамічні характеристики пропорційних клапанів: поріг спрацювання, інверсний діапазон, гістерезис, просадка по амплітуді, здвиг по фазі.
 • Призначення і налаштування пропорційного задаючого блоку (Proportional setpoint value card): по внутрішній логіці, по зовнішньому керуючому сигналу.
 • Призначення і налаштування пропорційного підсилювача (Proportional amplifier card): корекція керуючого сигналу, широтно-імпульсна модуляція, кінцеве підсилення.
 • Одно- та двоканальні пропорційні підсилювачі.
 • Спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання роботи гідравлічних систем з електричним пропорційним керуванням (FluidSim-Hydraulics 5.0).
 • Виявлення та усунення несправностей в електричній частині гідравлічних систем.
 • Техніка безпеки.

Після навчання учасники:

 • Дізнаються конструкцію та принцип дії сучасних гідравлічних компонентів з електричним пропорційним керуванням.
 • Вивчать умовні позначення гідравлічних компонентів з пропорційним керуванням.
 • Навчаться читати принципові електричні схеми керування пропорційним гідроприводом.
 • Зможуть безпечно здійснювати технічне обслуговування та ремонт гідравлічного обладнання з електричним пропорційним керуванням.

Початкова підготовка: знання, в обсязі курсу Промисловий гідропривід з електричним дискретним керуванням

Тривалість: 4 дні.

НY133, Промисловий гідропривід з електричним сервокеруванням

Цей курс є продовженням курсу HY132 та дозволяє познайомитися з конструкцією, призначенням і принципом роботи основних гідравлічних компонентів з електричним сервокеруванням.

Як і на всіх тренінгах Festo, особлива увага в навчанні надається практичним вправам на спеціалізованому гідравлічному стенді.

Цільова аудиторія: Ремонтний персонал, слюсарі, майстри, механіки, інженери, задіяні в обслуговуванні гідравлічних систем з електричним сервокеруванням.

Основні теми курсу:

 • Принцип дії і призначення основних елементів сервогідравліки.
 • Керуючі сигнали: бінарні та аналогові.
 • Керування та регулювання.
 • Стабільність та нестабільність системи регулювання.
 • Статичні та динамічні характеристики сервоклапанів.
 • Зворотні зв’язки, типи, особливості реалізації.
 • Системи гідравлічного регулювання першого, другого та третього порядку.
 • Блок-схеми, функціональні діаграми, передаточні функції, ланцюги регулювання, тестові сисгнали.
 • Сервоциліндри, особливості конструкції, типи датчиків положення робочого органу.
 • Серворозподільники, з керуючим каскадом типу «сопло-заслінка» та «струменева трубка».
 • Призначення і налаштування блоку порівняння вхідних сигналів (Сomparator card).
 • Реалізація П-регулятора (пропорційний), ПІ-регулятора (пропорційно-інтегральний), ПІД-регулятора (пропорційно-інтегрально-диференційний).
 • Аналогові та цифрові регулятори сервогідравліки.
 • Вимірювальні системи сервогідравліки.
 • Спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання роботи гідравлічних систем з сервокеруванням (FluidLab).
 • Виявлення та усунення несправностей в гідравлічних системах з сервокеруванням.
 • Техніка безпеки.

Після навчання учасники:

 • Дізнаються конструкцію та принцип дії сучасних гідравлічних компонентів з електричним сервокеруванням.
 • Вивчать умовні позначення гідравлічних компонентів з сервокеруванням.
 • Навчаться читати принципові електричні схеми керування сервогідроприводу.
 • Зможуть безпечно здійснювати технічне обслуговування та ремонт гідравлічного обладнання з електричним сервокеруванням.

Початкова підготовка: курс НY132.

Тривалість: 4 дні.

НY162, Гідропривід мобільних машин

Цей курс є продовженням курсу HY132 та дозволяє познайомитися з конструкцією, призначенням і принципом роботи основних гідравлічних компонентів мобільних машин.

Як і на всіх тренінгах Festo, особлива увага в навчанні надається практичним вправам на спеціалізованому гідравлічному стенді.

Цільова аудиторія: Ремонтний персонал, слюсарі, майстри, механіки, інженери, задіяні в обслуговуванні гідравлічних систем мобільних машин.

Основні теми курсу:

 • Напрямки застосування мобільного гідроприводу.
 • Відкритий та закритий гідравлічні контури.
 • Гідростатичні трансмісії, підживлювальні насоси, промивочні блоки, байпасні клапани.
 • Гідравлічні системи, чутливі до навантаження: з відкритим та закритим центром.
 • Регульовані насоси мобільних машин з автоматичними регуляторами (тиску і витрати).
 • Двонасосні системи з клапанами розвантаженнями.
 • Дільники та суматори потоку.
 • Секційні розподільники мобільних машин, 7/3 розподільники, клапани різниці тиску, антикавітаційні клапани, ударні клапани, перекидні клапани.
 • 6/3 розподільники з відкритим центром: паралельне, тандемне та послідовне підключення.
 • Схеми незалежного від навантаження регулювання витрати, передвключені та післявключені.
 • Утримання і безпечне опускання вантажу, керовані зворотні клапани, гальмівні та зрівноважувальні клапани.
 • Гідравлічні та електронні джойстики.
 • Клапани пріоритету, статичні та динамічні.
 • Рульове керування, з відкритим та закритим центром, реактивне та нереактивне.
 • Спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання роботи гідравлічних систем мобільних машин (FluidSim-Hydraulics 5.0).
 • Виявлення та усунення несправностей в гідравлічних системах мобільних машин.
 • Техніка безпеки.

Після навчання учасники:

 • Дізнаються конструкцію та принцип дії сучасних гідравлічних компонентів мобільних машин.
 • Вивчать умовні позначення гідравлічних компонентів мобільних машин.
 • Навчаться читати принципові гідравлічні схеми мобільних машин.
 • Зможуть безпечно здійснювати технічне обслуговування та ремонт гідравлічного обладнання мобільних машин.

Початкова підготовка: курс НY132

Тривалість: 4 дні.

НY182, Пошук та усунення несправностей в системах промислового гідроприводу

Цей спеціалізований курс проводиться на території замовника після проходження послідовності курсів HY511-HY611-HY132-HY162 або HY511-HY611-HY132-HY133. Даний курс не має чіткої програми, оскільки готується індивідуально для конкретного підприємства з використанням попередньо наданих гідравлічних схем, паспортів на гідравлічне обладнання, технічної документації на гідрофіковану машину, переліку несправностей та технічних проблем.

Для цього курсу не передбачено навчального обладнання, тому практичні заняття можуть бути виконані безпосередньо на виробничому гідравлічному обладнанні (за потреби).

Цільова аудиторія: Ремонтний персонал, слюсарі, майстри, механіки, інженери, задіяні в обслуговуванні промислових гідравлічних систем.

Орієнтовні теми курсу (узгоджуються індивідуально):

 • Читання і аналіз гідравлічних схем виробничих машин замовника.
 • Перевірка відповідності гідравлічних схем реальній гідравлічній системі.
 • Аналіз переліку несправностей гідросистеми та встановлення причин їх виникнення.
 • Причини та наслідки перегріву гідравлічної системи.
 • Деструкція (старіння) робочої рідини.
 • Кавітація та шляхи її усунення.
 • Траєкторія енергетичного потоку та енергетичний баланс гідросистеми.
 • Аерація та її наслідки.
 • Рекомендації по монтажу та введенню в експлуатацію гідравлічних систем.
 • Ідентифікація, вимірювання та оцінка ступеня фізичного і морального зносу гідравлічного обладнання.
 • Збільшення експлуатаційної надійності гідравлічного обладнання та систем.
 • Техніка безпеки.

Учасники:

 • Навчаться читати та аналізувати гідравлічні схеми власного виробництва.
 • Зможуть швидко усувати несправності та виявляти причини їх виникнення.
 • Зможуть правильно проводити монтаж та введення в експлуатацію гідравлічного обладнання.
 • Дізнаються про сучасні методи технічної діагностики стану гідравлічного обладнання.

Початкова підготовка: курси HY511-HY611-HY132-HY162 або HY511-HY611-HY132-HY133

Тривалість: 1-4 дні (в залежності від складності гідравлічного обладнання).

HY631 Сучасні системи змащення промислового обладнання

Цей курс дозволить отримати сучасні знання та практичні навички для кваліфікованого проектування та обслуговування мастильних систем.

Цільова аудиторія: працівники, зайняті у проектуванні, монтажі та налагодженні мастильних систем загальнопромислового обладнання.

Основні теми курсу:

 • Умови виникнення та види тертя контактуючих поверхонь твердих тіл.
 • Класифікація мастильних систем.
 • Проектування централізованих мастильних систем.
 • Мастильні матеріали, класифікація, характеристики.
 • Контрольовані параметри та забезпечення працездатності мастильних систем.
 • Основні пристрої контролю параметрів циклу мастила.
 • Пошук та усунення несправностей у системах мастила. Підвищення їхньої продуктивності.
 • Технічне обслуговування гідроприводів мастильних систем. Діагностика, пошук та усунення несправностей. Техніка безпеки.

Після навчання учасники:

 • Зможуть здійснювати проектування та налагодження схем мастильних систем.
 • Навчаться розрізняти та використовувати мастильні матеріали.
 • Зможуть виконувати пошук та усувати несправності в системах змащування.
 • Зможуть безпечно здійснювати переналагодження та обслуговування мастильних систем.

Початкова підготовка: курс НY511, Сучасна промислова гідравліка.

Тривалість: 1 день.