Обслуговування обладнання, оптимізація виробництва

Технічне навчання з промислової автоматизації

LP311 Діагностика, технічне обслуговування та ремонт промислового обладнання

У цьому курсі ви вивчите основні принципи організації та проведення технічного обслуговування, діагностики та ремонту промислового обладнання. Ознайомитеся з документацією, засобами технічної діагностики та особливостями проведення технічного обслуговування та ремонту промислового обладнання.

Цільова аудиторія: працівники, зайняті у проектуванні, побудові та обслуговуванні промислових систем у виробничих умовах.

Основні теми курсу

 • Огляд існуючих систем технічного обслуговування та ремонту промислового обладнання.
 • Технічна діагностика у системі технічного обслуговування та ремонту промислового обладнання.
 • Підрозділи та особи відповідальні за проведення технічної діагностики промислового обладнання.
 • Служба головного механіка та система планово-попереджувального ремонту.
 • Виробнича експлуатація обладнання.
 • Технічне обслуговування устаткування.
 • Сучасні засоби технічної діагностики та неруйнівного контролю технічного стану промислового обладнання.
 • Галузі застосування різних напрямів технічної діагностики та неруйнівного контролю.
 • Ремонт обладнання.
 • Форми ремонтної документації.
 • Програмне забезпечення та автоматизовані системи організації діагностики, технічного обслуговування та ремонту обладнання.
 • Охорона праці та промислова безпека.

Після навчання учасники

 • Зрозуміють принципи організації системи діагностики, обслуговування та ремонту промислового обладнання.
 • Зможуть описати структуру та призначення служби головного механіка.
 • Зможуть використовувати сучасні засоби технічної діагностики та неруйнівного контролю.
 • Дізнаються сучасні вимоги щодо техніки безпеки.

Початкова підготовка: базові технічні знання.

Тривалість: 1 день.

LP411 Центрування промислового обладнання

У цьому курсі ви вивчите основні принципи організації та проведення робіт із центрування промислового обладнання. Ознайомтесь із документацією, засобами технічної діагностики та особливостями проведення центрування промислового обладнання.

Цільова аудиторія: працівники, зайняті у проектуванні, побудові та обслуговуванні промислових систем у виробничих умовах.

Основні теми курсу

 • Види обладнання та елементи, що підлягають центруванню.
 • Підходи та методи проведення центрування промислового обладнання.
 • Підрозділи та особи відповідальні за проведення центрування промислового обладнання.
 • Послідовність дій при виконанні центрування.
 • Перевірка правильності та точності виконання центрування.
 • Сучасні засоби та методи центрування промислового обладнання.
 • Техніка безпеки під час проведення центрування.

Після навчання учасники

 • Вивчать основні види обладнання, що підлягають центруванню.
 • Навчаться використовувати обладнання для виконання робіт із центрування.
 • Дізнаються про нові засоби підвищеної точності виконання центрування.
 • Дізнаються сучасні вимоги щодо техніки безпеки під час виконання центрування промислового обладнання.

Початкова підготовка: базові технічні знання.

Тривалість: 1 день.

LP121, Lean Manufacturing: організація Бережливого Виробництва на промисловому підприємстві – практика впровадження

Ощадливе виробництво — одна з найпопулярніших концепцій менеджменту, першоджерелом якої є «Виробнича система Toyota». Ощадливе виробництво передбачає мінімізацію всіх видів витрат та виключення втрат, раціоналізацію виконання трудових та виробничих операцій, наведення порядку, постійний контроль результатів та інше, при забезпеченні високої якості продукції чи послуг. Це дозволяє радикально скоротити тривалість виробничого циклу, значно підвищити його ефективність та продуктивність. При цьому основним об'єктом уваги стає робоче місце, адже саме там відбувається власне процес виробництва. Організація ощадливого виробництва означає постійні та щоденні зусилля щодо пошуку, виявлення та вирішення виробничих проблем, усунення недоліків та втрат за участю всього колективу підприємства. Причому вирішуються ВСІ проблеми, а не лише найважливіші та найскладніші. Базовими методами організації ощадливого виробництва є 5S, ТРМ, 7QCT, які давно стали міжнародним стандартом організації виробництва та невід'ємною частиною управлінської термінології. Методи організації ощадливого виробництва, що розглядаються, адаптовані для практичного застосування в умовах українських підприємств, а використання матеріалів семінару дозволить розпочати їх впровадження «прямо тут і зараз».

Коротка програма навчання

 • Бережливе виробництво: сучасна концепція, історія та досвід.
 • Принципи Лін. Визначення цінності продукту з точки зору клієнта
 • Кайзен, як основа ощадливого виробництва
 • Типи втрат: Muda, Mura, Muri
 • 8 видів втрат Muda
 • 5S — метод організації робочого простору та мінімізації запасів усіх видів.
 • ТРМ — система технічного обслуговування обладнання, що забезпечує безаварійну роботу обладнання, що зменшує втрати від простоїв, що забезпечує зростання якості.
 • SMED — швидке переналагодження.
 • 7QCT (сім інструментів контролю якості) — комплекс методів пошуку та вирішення проблем ефективності та якості зусиллями персоналу.
 • Канбан — «працюємо точно вчасно»
 • Швидке переналагодження
 • Балансування навантаження у потоці. Стандартні операційні картки, робочі інструкції.
 • Порівняння системи витягування та виштовхування Виробництво на замовлення та виробництво на склад
 • Організація запасів за принципом FIFO Організація запасів за принципом супермаркетів
 • Організація технологічного процесу «виробництво-склад» o Аналіз системи канбан o Графіки контролю
 • Картки канбан
 • ТРМ. Розробка проектів карт перевірки та обслуговування обладнання SMED — швидке переналагодження

Після навчання учасники:

 • Дізнаються про систему "Канбан" та особливості її застосування на сучасних підприємствах.
 • Зможуть визначати надмірні витрати на виробництві та розробляти комплекс заходів щодо їх усунення.
 • Навчаться впроваджувати та використовувати карти "Канбан".
 • Навчаться розраховувати час технологічного циклу на різних ділянках виробництва та впроваджувати принцип "виробництво точно до часу".
 • Зможуть оцінити різні стратегії обслуговування виробництва та впроваджувати найефективніші з них на кожній конкретній ділянці.

Тривалість: 3 дні.

LP131 Планування та диспетчеризація виробництва

Правильне планування та диспетчеризація виробництва дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства. У запропонованому курсі учасники отримають інформацію про виробничу потужність підприємства, нормування та продуктивність праці, ефективність інженерних та господарських рішень, сучасні технології в галузі оперативного планування виробництва.

Цільова аудиторія: Фахівці відділу планування та диспетчеризації виробництва, начальники виробничих цехів та дільниць, персонал, задіяний під час планування та диспетчеризації.

Основні теми курсу

 • Поняття виробничої потужності підприємства та її види. Методика розрахунку виробничої потужності у різних типах виробництва. Показники використання виробничої потужності.
 • Сутність завдання та об'єкти нормування праці. Робочий час, режим праці та відпочинку, класифікація витрат робочого дня.
 • Система норм та нормативів праці. Склад норми часу за умов різних типів виробництва.
 • Методи нормування трудових процесів. Вивчення витрат робочого дня спостереженням. Показники та методи вимірювання продуктивності праці. Чинники та резерви зростання продуктивності праці.
 • Сутність визначення ефективності інженерних та господарських рішень. Показники порівняльної ефективності інновацій та методи розрахунку порівняльного ефекту виробничих інновацій. Методика розрахунку сукупного ефекту від створення нової продукції.
 • Методологія планування потреби у матеріалах. Система планування ресурсів підприємства. Управління внутрішніми ресурсами та зовнішніми зв'язками підприємства.
 • Система керування та оптимізації виробничої діяльності у режимі реального часу. Автоматизовані системи керування технологічними процесами.
 • Агрегатне (сукупне) планування виробничих процесів: зміст, стратегії, методи.
 • Тактика короткострокового планування, визначення послідовності робіт.
 • Оперативно-виробниче планування.
 • Планування проектів, нормативний метод планування.
 • Система мережного планування та управління.
 • Процес виробничого планування.
 • Замкнутий цикл виробничого планування: від планування продажів до відвантаження продукції.
 • Планування виробництва під час роботи «під замовлення» та «на склад».
 • Операційні системи «pull system» та «push system».
 • Охорона праці та промислова безпека.

Після навчання учасники

 • Зрозуміють поняття виробничої потужності підприємства.
 • Вивчать основні методи нормування праці.
 • Дізнаються про показники та методи вимірювання продуктивності праці.
 • Отримають інформацію про ефективність інженерних та господарських рішень.
 • Розглянуть сучасні технології у галузі оперативного планування виробництва.

Тривалість: 2 дні

LP511, Захист від корозії

Цей курс ознайомить слухачів з комплексним підходом до запобігання руйнуванням металевих споруд через корозію, навчить розуміти та застосовувати різні методи та прийоми, до забезпечення захисту від корозії, конкретизувати в кожному конкретному випадку застосування обладнання для забезпечення цілісності металевих споруд на весь період експлуатації споруди.

Цільова аудиторія: механіки, співробітники служби захисту від корозії, технічні спеціалісти.

Коротка програма навчання

 • Корозія металевих споруд — актуальність, економіка
 • Корозія: види, причини виникнення, методи та способи попередження
 • Ізоляційні покриття
 • Електрохімічний захист — катодна поляризація споруди
 • Захист від корозії, що викликається блукаючими струмами
 • Інгібіторний захист обладнання від корозії
 • Прилади, обладнання, матеріали, методи вимірювання, що застосовуються для захисту та контролю швидкості корозії
 • Технічне обслуговування та ремонт засобів захисту від корозії, ведення технічної документації
 • Нормативно-технічна документація під час проектування, будівництва, монтажу, реконструкції, експлуатації споруд захисту від корозії
 • Правила техніки безпеки щодо захисту від виникнення пожежі
 • Заземлення: правила виконання заземлення, елементи системи заземлення

Після навчання учасники

 • Дізнаються економічну, технічну та експлуатаційну складові забезпечення захисту споруд від корозії
 • Дізнаються перелік необхідних вихідних даних для побудови системи захисту від корозії, вимог до матеріалів та обладнання, що застосовуються в системах, дізнаються марки, типи різного обладнання та матеріалів, вимоги НТД до розробки проекту та будівництва

Початкова підготовка: базові технічні знання

Тривалість: 4 дні

MES111, Системи управління виробництвом (MES/MOM) та стандарти інтегрування IEC 62264 (ISA-95).

У цьому курсі даються основні засади функціонування систем керування виробничими операціями (MES/MOM), принципи та стандарти їх інтегрування з іншими системами (АСУТП, ERP, EAM тощо). На практичних заняттях слухачі зможуть отримати уявлення про основні діяльності з керування виробничими операціями. Основою теоретичної частини цього курсу є стандарт IEC 62264 (ISA-95), який діє у тому числі на території України (ДСТУ EN 62264).

Цільова аудиторія: інженери АСУТП, головні технологи, інженери виробничих відділів підприємства, начальники виробництва, начальники підрозділів, технічні директори, які керують IT-департаментами виробничих підприємств.

Основні теми курсу

 • Призначення та функції систем керування виробничими операціями (MES/MOM)
 • Призначення та роль стандартів IEC 62264 (ISA-95) · моделі виробничих ресурсів
 • Ієрархічна модель обладнання (рольова) та активів (фізична)
 • Взаємодія з рівнем АСУТП, рекомендації до АСУТП
 • Моделі стану обладнання та операцій згідно з IEC-61512 (ISA-88)
 • Взаємодія з рівнем ERP
 • Сегменти процесів та продуктів, визначення процесів та продуктів
 • Аналіз ефективності, ключові показники ефективності (KPI), стандарт ISO 22400
 • Введення у планування виробничих операцій
 • Внутрішньовиробнича простежуваність (traceability)

Після навчання учасники

 • Отримають знання про функції систем рівня MES/MOM, стандарт IEC 62264 (ISA-95)
 • Зможуть формувати завдання на розробку систем рівня MOM, визначати основні моделі ресурсів виробничого підприємства
 • Отримають навички роботи з MES/MOM

Початкова підготовка: загальні знання про побудову систем АСУТП, загальні знання про виробничі операції на підприємствах.

Тривалість: 4 дні.

IOT111, Промисловий Інтернет речей (IIoT). Інтеграція рівня Edge за допомогою Node-RED. Модуль 1.

В даному курсі наведено основні принципи побудови систем IIoT, програмування роботи Edge-шлюзів (IoT-шлюзів) з використанням Node-RED, вибору апаратних та програмних засобів для рішень IIoT, принципів сполучення з промисловим обладнанням та платформою. Побудова IIoT рішення з використанням промислового обладнання та хмарних сервісів.

Цільова аудиторія: інженери-програмісти АСУТП.

Основні теми курсу

 • Основні поняття та архітектура інтернету речей (IoT) та промислового інтернету речей (IIoT)
 • Основи побудови додатків з використанням Node-RED: встановлення, налаштування, основні вузли, модуль Node-RED для роботи з графічним інтерфейсом користувача (node-red-dashboard)
 • Створення функцій на основі JavaScript: основи програмування JavaScript (основи синтаксису JavaScripe, JSON, JSONata та ін), використання функцій в Node-RED
 • Апаратне забезпечення IoT-шлюзів: промислове обладнання для IoT-шлюзів, використання RaspberryPI
 • Зв'язок Edge-шлюзу (з встановленим Node-RED) з промисловими пристроями: основи роботи протоколу Modbus, бібліотеки Modbus для Node-RED, використання протоколу S7 TCP/IP, робота з TCP та UDP, робота з послідовними інтерфейсами
 • OPC UA: основи роботи з OPC UA, використання OPC UA у Node-RED
 • Комунікації IoT. зв'язок Edge-шлюзу з хмарною платформою та іншими Edge-пристроями: основи протоколів MQTT, HTPP; реалізація зв'язку в Node-RED з іншими компонентами IIoT з використанням HTPP API, REST API, WebSocket
 • Інтеграція з хмарними сервісами та інтернет-додатками: (інтеграція з Google-Sheet, розробка Telegram-бота

Після навчання учасники

 • Отримають теоретичні та практичні знання з розробки додатків у середовищі Node-RED
 • Отримають теоретичні та практичні знання з різних технологій та мережевих протоколів: Modbus, HTTP, WebSocket, TCP/UDP, OPC UA, MQTT
 • Зможуть проектувати IIoT-рішення, програмувати IIoT-шлюзи та пристрої з використанням Node-RED, інтегрувати рівень АСУТП з різними програмами з використанням технологій OPC UA, HTTP API, MQTT та промислових мереж та Modbus, S7 TCP/IP та ін.

Початкова підготовка: загальні знання про побудову систем АСУТП, основи програмування, знання однієї з мов МЕК 61131-3, основи роботи з базами даних.

Тривалість: 4 дні.

Додаткові матеріали

Презентація тренінгу (відео)

Відео-лекція з Node-RED

Відео-лекція з Modbus

AUT111 Автоматизовані системи управління технологічним процесом (АСУТП)

В даному курсі ви вивчите базові засади, функції та основи проектування АСУТП. Ключовим елементом даного курсу є ознайомлення із принципами побудови АСУТП.

Цільова аудиторія: інженерні спеціальності, суміжні з АСУТП: технологи, енергетики, механіки.

Основні теми курсу

 • Призначення, принципи побудови АСУТП.
 • Технологічні вимірювання та прилади.
 • Технічні засоби автоматизації та їх позначення на схемах автоматизації.
 • Основи теорії автоматичного керування та регулювання.
 • Побудова контурів керування та регулювання та їх позначення на схемах автоматизації.
 • Основи роботи з програмованими контролерами (ПЛК).
 • Основи роботи із системами людино-машинного інтерфейсу та диспетчеризації (SCADA/HMI).
 • Огляд комп'ютерних та промислових мереж.
 • Основи проектування АСУТП.
 • Побудова схем автоматизації (P&ID).
 • Основи побудови електричних принципових схем.

Після навчання учасники

 • Отримають базові інженерні компетенції у галузі автоматизації.
 • Зможуть координувати розробку проектної документації, яка включає розділ автоматизації.
 • Зможуть читати схеми автоматизації та розумітися на базових принципах побудови електричних схем.
 • Зможуть ставити правильні технічні вимоги інженерам з автоматизації щодо розробки систем керування та контролювати їх виконання.

Початкова підготовка: базові знання у галузі електричних ланцюгів.

Тривалість: 4 дні.