Навчання з пневматики

Навчальні семінари з пневматики та електропневматики

РN111/C Навчання обслуговуючого персоналу експлуатації електропневматичних схем Вашого виробництва

Даний курс розробляється з урахуванням потреб кожного конкретного замовника. Проведення курсу можливо як на території замовника, так і на базі нашого навчального центру в м. Києві. Перед проведенням курсу фахівці нашої компанії виїжджають на підприємство і вивчають особливості виробництва, після чого готується програма навчання, що включає розгляд реальних елементів вашого обладнання та особливостей виробничого процесу, питання пошуку та усунення несправностей, ефективного обслуговування, енергозбереження та зниження простоїв.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, інженери, працівники, зайняті в обслуговуванні пневматичних і електропневматичних систем в виробничих умовах, викладачі та тренери.

Основні теми курсу:

 • Аналіз технологічного процесу вашого виробництва.
 • Аналіз принципових електропневматичних схем, обладнання, яке забезпечує ваш технологічний процес.
 • Умовні позначення елементів за системою ISO.
 • Конструкція і принцип роботи компонентів електропневматичних схем вашого виробництва.
 • Регулювальні характеристики ваших схем.
 • Пошук вивчених пневматичних елементів на вашому обладнанні. Аналіз способів взаємодії елементів між собою.
 • Особливості налагодження, експлуатації та обслуговування електропневматичних схем вашого виробництва.
 • Методика пошуку несправностей в електропневматичних схемах.
 • Практичні вправи по ремонту електропневматичних елементів, які використовуються на вашому виробництві.
 • Техніка безпеки.
 • Огляд інновацій в електропневмоавтоматиці. Новинки Festo.

Після навчання учасники:

 • Дізнаються механізм і основні принципи роботи пневматичних схем вашого виробництва.
 • Зможуть обслуговувати, проводити пошук і усунення несправностей в пневматичних компонентах і базових схемах керування.
 • Навчаться здійснювати ефективне обслуговування пневматичних елементів вашого виробництва.
 • Зможуть здійснювати читання, монтаж, експлуатацію і обслуговування систем дискретної пневмоавтоматики з пневматичним і електричним керуванням.

Початкова підготовка: базові технічні знання

Тривалість: 4 дні.

РN111 Сучасна промислова пневматика. Базовий рівень.

В цьому курсі Ви детально вивчите більшість найсучасніших продуктів, їх принцип роботи і особливості практичного використання у виробничих процесах. Наш принцип — практика для практиків.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, інженери, працівники, зайняті в обслуговуванні пневматичних і електропневматичних систем в виробничих умовах, викладачі та тренери.

Основні теми курсу:

 • Умовні позначення пневматичних елементів: аналіз супровідної документації, читання пневматичних схем.
 • Конструкція пневмоциліндрів: односторонньої, двосторонньої і поворотної дії.
 • Характеристика манжет пневмоциліндрів, особливості роботи демфера.
 • Визначення положення поршня в пневмоциліндрах з магнітним кільцем: конструкція, принцип роботи та особливості експлуатації герконів, діагностика несправностей та методика їх усунення.
 • Методика підбору і особливості експлуатації пневмоциліндрів. Сучасні засоби діагностики їх стану, аналіз, пошук несправностей і методика їх усунення.
 • Способи регулювання швидкості руху пневматичних виконавчих пристроїв. Конструкція і принцип роботи дроселя зі зворотнім клапаном.
 • Налаштування оптимальних режимів роботи обладнання за швидкістю переміщення робочих органів.
 • Функціональні властивості розподільників. Конструкція і принцип роботи моностабільних і бістабільних розподільників.
 • Особливості експлуатації розподільників із пілотним керуванням.
 • Сучасні засоби діагностики роботи розподільників. Методи визначення та усунення несправностей.
 • Плитковий монтаж розподільників: особливості експлуатації та діагностики.
 • Особливості заміни монтажу, ремонту і введення в експлуатацію пневматичних елементів після ремонту.
 • Вимоги до стисненого повітря в пневматичних системах, контроль якості стисненого повітря.
 • Системи підготовки і очищення стисненого повітря: конструкція, робота, настройка і експлуатація і ремонт.
 • Мастильні матеріали для пневмосистем, їх характеристика, особливості застосування.
 • Енергозберігаючі технології в пневматичних системах керуваня.
 • ПЗ FluidSim для моделювання схем пневмоавтоматики
 • Практичні заняття по складанню, монтажу і налагодження пневматичних схем на базі спеціального навчального обладнання Festo з використанням технічної документації.

Після навчання учасники:

 • Зможуть розробляти, збирати і тестувати базові пневматичні схеми.
 • Зможуть обслуговувати, проводити пошук і усунення несправностей в пневматичних компонентах і базових схемах керування.
 • Зможуть здійснювати читання, монтаж, експлуатацію і обслуговування систем дискретної пневмоавтоматики з пневматичним і електричним керуванням. Використовувати FluidSim для моделювання схем пневмоавтоматики.

Початкова підготовка: базові технічні знання.

Тривалість: 4 дні.

РN121 Сучасна промислова пневматика: електричні і електронні системи керування пневматичними елементами.

Курс дозволить вам розширити знання в галузі пневматичних систем і отримати практичні навички. Практичні вправи на спеціальному навчальному обладнанні зі збірки, наладки, введення в експлуатацію, пошуку та усунення несправностей полегшать застосування отриманих знань у вашій повсякденній роботі.

Цільова аудиторія: працівники, зайняті в проектуванні, монтажі та налагодженні електропневматичних систем управління, які мають досвід роботи і володіють знаннями в обсязі курсу PN111.

Основні теми курсу:

 • Умовні позначення пневматичних елементів: аналіз супровідної документації, читання пневматичних схем.
 • Конструкція пневмоциліндрів: штокових, безштокових і поворотної дії.
 • Особливості реалізації режимів роботи: відкрити / закрити, проміжне положення, позиціонування.
 • Методика підбору, конструкція і особливості експлуатації приводів для запірної арматури.
 • Використання амортизаторів для плавної зупинки механізмів з пневмоциліндрами.
 • Графічний та аналітичний опис автоматизованого процесу, які виконуються на базі кількох виконавчих пневматичних пристроїв.
 • Реалізація сервісних функцій в електропневматичних схемах: тривалий / одиночний цикл, ручний / автоматичний режим, аварійна зупинка. Причини відмов, діагностика несправностей та способи їх усунення
 • ТОРО для пневматичних схем: сучасні засоби технічної діагностики для ідентифікації, вимірювання та оцінки ступеня фізичного і морального зносу пневматичних елементів.
 • Основні принципи використання давачів в пневматичних схемах.
 • Основні характеристики давачів, типи вихідних сигналів давачів.
 • Давачі положення: індуктивні, оптичні (принцип дії; конструкції; особливості використання; переваги і недоліки принципів вимірювань; причини відмов, діагностика несправностей та способи їх усунення)
 • Давачі вимірювання тиску. Типи давачів для вимірюваного тиску (абсолютний тиск, надлишковий тиск, диференціальний тиск), критерії вибору датчиків, настройка і конфігурація електронних датчиків тиску.
 • Давачі витрати газу. Типи, принцип роботи. Конструкція, особливості використання.
 • Причини відмов, діагностика несправностей та способи їх усунення.
 • З'єднання давачтчиків, технологія ланцюгів.
 • Структура і особливості підключення електропневматичних елементів до контролера.
 • Енергозберігаючі технології в пневматичних системах керування. рекомендації для зменшення витоків і способів їх визначення. Огляд нових пневматичних елементів з функцією енергозбереження.
 • Особливості заміни монтажу, ремонту і введення в експлуатацію пневматичних елементів після ремонту.
 • Схеми розподілу стисненого повітря. Типи компресорів, осушення повітря.
 • Регулювання тиску повітря для різних зон роботи пневматичного обладнання.
 • Модульні системи підготовки повітря, пристрій плавного пуску.
 • Мастильні матеріали для пневмосистем, їх характеристика, особливості застосування.
 • Способи впровадження нових конструктивних рішень для виділення конденсату з повітря.
 • Аналіз та визначення опору систем подачі повітря.
 • Програмне забезпечення FluidSim, розробка проектів симуляції електричних і пневматичних схем.
 • Практичні заняття зі складання, монтажу і налагодження електропневматичних схем на базі декількох пневматичних виконавчих пристроїв.

Після навчання учасники:

 • Зможуть здійснювати підбір елементів, проектування, монтаж і налагодження пневматичних і електропневматичних систем з декількома виконавчими пристроями.
 • Зможуть виконувати системний пошук несправностей в пневматичних системах.
 • Зможуть працювати за сучасними стандартами і правилами.

Початкова підготовка: досвід роботи або знання в обсязі курсу PN111

Тривалість: 4 дні.

РN132 Оптимізація споживання, обслуговування та ремонт пневматичних систем виробництва

Даний курс дозволяє розширити ваші технічні знання та навчитися здійснювати пошук та усунення несправностей максимально оперативно, використовуючи особливу системну методологію та комплексне розуміння роботи сучасних промислових систем.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, інженери, працівники, зайняті в обслуговуванні пневматичних і електропневматичних систем в виробничих умовах, викладачі та тренери.

Основні теми курсу:

 • Основні показники якості стисненого повітря: характеристика стисненого повітря відповідно до вимог ISO.
 • Аналіз системи розведення стисненого повітря вашого підприємства.
 • Аналіз та визначення опору системи розведення повітря. Рекомендації щодо зменшення витрат енергії на подолання опору.
 • Визначення та аналіз коливання тиску та витрати стисненого повітря в пневматичних системах.
 • Особливості застосування сучасної компонентної бази системи підготовки повітря. Впровадження нових конструктивних рішень для усунення конденсату з повітря.
 • Реалізація заходів з енергозбереження у системах підготовки повітря: схеми візуалізації витрати стисненого повітря; схеми зниження тиску у системі живлення.
 • Практичне визначення споживання повітря у контрольних точках пневматичних схем.
 • Аналіз результатів витрат та розробка заходів з економії повітря за результатами вимірів.
 • ТОРО для пневматичних схем: сучасні засоби технічної діагностики для пошуку, визначення та оцінки ступеня фізичного та морального зношування пневматичних елементів.
 • Пневматичні трубопроводи: матеріали, особливості застосування та експлуатації. Методика підбору.
 • Конструкція фітингів, трійників, колекторів.
 • Енергозбереження у пневматичних з'єднаннях: методика підбору фітингів, трійників, колекторів та трубопроводів.
 • Аналіз супровідної документації: читання пневматичних схем.
 • Особливості підбору пневмоциліндрів з функцією енергозбереження. Діагностика несправностей та методика їх усунення.
 • Особливості заміни, монтажу та введення в експлуатацію розподільників після ремонту.
 • Розрахунок та підбір ресиверів. Схеми підключення ресивера.
 • Контроль якості стисненого повітря: конструкція, робота, налаштування, експлуатація та ремонт систем підготовки та очищення стисненого повітря.
 • Класифікація мастильних матеріалів для пневмосистем, їх характеристики, особливості застосування.
 • Порядок налаштування та особливості введення в експлуатацію пневматичних систем після ремонту.
 • Практичні завдання щодо системного пошуку несправностей.

Після навчання учасники:

 • Зрозуміють важливість енергозбереження та навчаться визначати вартість стисненого повітря.
 • Дізнаються про основні причини неефективного використання стисненого повітря та витоків.
 • Зможуть оптимізувати системи підготовки та розводки повітря.
 • Навчаться підбирати та використовувати сучасну елементну базу.
 • Зможуть здійснювати розрахунки споживання повітря у пневматичних системах.
 • Навчаться самостійно виявляти та усувати витоки стисненого повітря.
 • Вивчать механізм та принцип роботи основних пневматичних елементів.
 • Ознайомляться із сучасними засобами технічної діагностики для ідентифікації, вимірювання та оцінки ступеня фізичного та морального зносу пневматичних елементів.
 • Зможуть правильно застосовувати мастильні матеріали для обслуговування пневматичних елементів.
 • Зможуть якісно обслуговувати та налаштовувати системи підготовки повітря.
 • Вивчать порядок та особливості введення в експлуатацію пневматичних систем після ремонту чи обслуговування.

Початкова підготовка: курс PN111 або досвід експлуатації та обслуговування систем дискретної пневмоавтоматики.

Тривалість: 4 дні.

РN152 Вакуумна техніка

Даний курс дозволяє вивчити особливості використання вакууму в противагу до традиційного стисненого повітря. Ви дізнаєтесь про генерацію і виміри вакууму, а також про підбір присосок за розміром і обсягом, навчитеся використовувати відповідні розподільники і сенсори.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, працівники, зайняті в обслуговуванні пневматичних та електропневматичних систем в виробничих умовах.

Основні теми курсу:

 • Умовні позначення пневматичних елементів для виробництва вакууму: аналіз супровідної документації, читання пневматичних схем.
 • Виробництво вакууму, види вакууму і способи його отримання.
 • Структура вакуумних схем: особливості експлуатації, елементна база.
 • Конструкція вакуумних ежекторів і генераторів: особливості експлуатації та методика підбору.
 • Налаштування оптимальних режимів роботи вакуумних генераторів, аналіз і пошук несправностей і методика їх усунення
 • Функціональні властивості розподільників в вакуумних системах. Конструкція і принцип роботи моностабільних і бістабільних розподільників.
 • Особливості експлуатації розподільників з пілотним керуванням.
 • Сучасні засоби діагностики роботи розподільників для вакууму. Методи визначення та усунення несправностей.
 • Плитковий монтаж розподільників: особливості експлуатації та діагностики.
 • Способи контролю вакууму в виробничих процесах.
 • Давачі для визначення глибини вакууму: принцип роботи та особливості експлуатації.
 • Критерії вибору двачів.
 • Налаштування і конфігурація електронних давачів вакууму.
 • Огляд контактних і безконтактних вакуумних присосок: характеристики, матеріали та особливості конструкції.
 • Методика розрахунку і підбору вакуумних присосок: вплив властивостей поверхні матеріалу на якість захоплення і утримування.
 • Конструкції тримачів вакуумних захватів: способи компенсації висоти.
 • Енергозберігаючі технології в вакуумних системах: рекомендації для зменшення витрати стисненого повітря. Огляд нових пневматичних елементів з функцією енергозбереження.
 • Особливості заміни монтажу, ремонту і введення в експлуатацію вакуумних елементів після ремонту
 • Вимоги до стисненого повітря в вакуумних системах, контроль якості стисненого повітря.
 • Системи підготовки і очищення стисненого повітря для вакуумних систем: конструкція, робота, налаштуваня, експлуатація і ремонт.
 • Програмне забезпечення FluidSim: особливості розробки проектів вакуумних систем.
 • Практичні вправи зі складання, монтажу й налагодження вакуумних схем дискретної пневмоавтоматики.

Після навчання учасники:

 • Дізнаються основні принципи теорії вакууму.
 • Дізнаються основні принципи виробництва і види вакууму.
 • Зможуть підбирати обладнання для генерації вакууму.
 • Зможуть знаходити і усувати несправності в вакуумних системах.
 • Зможуть здійснювати читання, монтаж, експлуатацію і обслуговування систем дискретної пневмоавтоматики з пневматичним і електричним керуванням.

Початкова підготовка: курс PN111 або досвід роботи з системами промислової пневматики.

Тривалість: 3 дні

PN173 Системи керування пневмоострівами Festo

Використання в комплексних виробничих системах пневмоостровів дуже вигідне, проте воно ставить додаткові завдання перед обслуговуючим персоналом. Даний курс дозволить вам зрозуміти, як пневматичні та електричні компоненти синхронно працюють у рамках пневмоострівів. Ви також навчитеся здійснювати пошук та усунення несправностей у роботі пневмоострівів.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, інженери та механіки виробництва.

Основні теми курсу:

 • Умовні позначення електропневматичних елементів пневмоострівів: аналіз супровідної документації, читання електропневматичних схем
 • Способи регулювання швидкості руху пневматичних виконавчих пристроїв керованих через пневмоострови
 • Конструкція та принцип роботи котушок розподільників. Характеристики котушок.
 • Конструкція розподільників: моностабільних, бістабільних
 • Особливості експлуатації розподільників з пілотним керуванням
 • Діагностика роботи розподільників: електричної та пневматичної частини
 • Плитковий монтаж розподільників: особливості експлуатації та діагностики. Особливості підключення та керування котушками розподільників
 • Конструкція та особливості експлуатації пневмоостроу СPV
 • Кострукція розподільників пневмоострову CPV. Особливості конфігурації та налаштування
 • Конструкція та особливості експлуатації пневмоострова СPX
 • Конструкція модулів входів пневмоострова для підключення давачів
 • Конструкція модулів виходів пневмоострова для керування елементами
 • Типи пнеморозподільників пневмоострівів CPX, їх функціональні застосування
 • Кострукція розподільників пневмоострову CPX. Особливості конфігурації та налаштування
 • Керування пневмоостровами по шині Profibus. Конфігурація Profibus для пневмоострівів CPV та CPX
 • Порядок діагностики несправностей у пневмоострівах CPV та СPX
 • Використання спеціальних пристроїв для діагностики пневмоострова. Типові причини відмови елементів пневмоострова
 • Порядок налаштування та особливості введення в експлуатацію пневмоострівів після ремонту
 • Контроль якості стисненого повітря для пневмоострівів: налаштування, експлуатація та ремонт систем підготовки та очищення стисненого повітря
 • Практичні заняття з ремонту, монтажу та налагодження пневмоострів CPV та СPX на базі спеціального навчального обладнання Festo

Після навчання учасники:

 • Навчаться працювати з пневмоостровами різних типів.
 • Зможуть використовувати різні інтерфейси: CPX, CPV, PROFIBUS, здійснювати пошук та усунення проблем.
 • Зможуть вирішувати промислові завдання із використанням різних пневмоостровів.

Початкова підготовка: курс РN111, "Сучасна промислова пневматика. Базовий рівень" або досвід роботи з системами пневмоавтоматики.

Тривалість: 4 дні

РN162 Пропорційна пневматика

В даному курсі ви вивчите функціонування та керування пропорційними розподільниками, а також базові схеми, що застосовуються на практиці у промисловому виробництві. Виконуючи практичні вправи в рамках курсу, ви навчитеся збирати схеми, встановлювати їх параметри та отримаєте досвід обслуговування, а також пошуку та усунення несправностей у пропорційній пневматиці.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, працівники, зайняті в обслуговуванні пневматичних та електропневматичних систем у виробничих умовах.

Основні теми курсу:

 • Контроль якості стисненого повітря: системи підготовки повітря.
 • Компоненти системи пропорційної пневматики: клапани, регулятори тиску, зворотний зв'язок тощо.
 • Умовні позначення елементів згідно системи ISO.
 • Конструкція та принцип роботи компонентів пневматичних схем у пропорційній пневматиці.
 • Мікропроцесорна система керування пнемвоприводом з можливістю реалізації законів руху та проміжної зупинки.
 • Огляд стандартних схем пропорційної пневматики та особливості їх використання.
 • Технічні обмеження під час експлуатації пропорційної пневматики.
 • Рекомендації щодо обслуговування, пошуку та усунення несправностей, введення в експлуатацію.
 • Техніка безпеки.
 • Огляд інновацій у електропневмоавтоматиці. Новинки Festo.

Після навчання учасники:

 • Зрозуміють принципи пропорційної пневматики.
 • Зможуть описати структуру та режими роботи різних пропорційних розподільників.
 • Зможуть проектувати, читати, розуміти та інтерпретувати схеми пропорційної пневматики.
 • Зможуть застосовувати дискретно-пропорційне керування пропорційним розподільником у складі систем.
 • Зможуть використовувати стандартні схеми з елементами пропорційної пневматики для виконання типових завдань.
 • Дізнаються сучасні вимоги щодо техніки безпеки.

Початкова підготовка: курс РN111, "Сучасна промислова пневматика. Базовий рівень" або досвід роботи з системами промислової пневматики.

Тривалість: 4 дні

PN193 Енергозберігаючі технології: зменшення витрат при експлуатації обладнання з пневматичними системами

Помилки при проектуванні та впровадженні пневматичних систем призводить до зайвих витрат, зниження продуктивності та інших проблем. Основні рішення, запропоновані у межах цього курсу, засновані на реальних прикладах і дозволяють оптимізувати пневматичні системи.

Цільова аудиторія: Служби головного механіка, головного метролога, головного енергетика, КВП, заступник. з обладнання, начальники цехів, спеціалісти відділу ТОП, спеціалісти сервісного центру, працівники, зайняті в проектуванні, монтажі та налагодженні електропневматичних систем керування.

Основні теми курсу:

 • Вимоги до якості стисненого повітря відповідно до стандарту ISO. Системи підготовки повітря. Конструкція та принцип роботи. Компресори. Аналіз витрат. Конструкція, режим роботи.
 • Основні елементи пневматичних систем: пневмоциліндри, розподільники, клапани. Конструкція та принцип роботи. Аналіз та розрахунок втрат повітря.
 • Методика розрахунку собівартості стисненого повітря для пневматичних схем з урахуванням їхньої конструкції.
 • Аналіз конструкції та схеми трубопроводів системи подачі стисненого повітря від компресора до обладнання та визначення їх режимів роботи за показниками тиску повітря та його витрати.
 • Методи виявлення та усунення втрат повітря на устаткуванні. Нові зразки обладнання для виявлення та вимірювання втрат повітря. Практичні заняття щодо їх використання.
 • Можливі заходи щодо зниження споживання стисненого повітря у пневматичних системах обладнання.
 • Новинки конструкції пневматичних елементів, у яких закладено функцію енергозбереження. Особливості використання та обслуговування.

Після навчання учасники:

 • Вивчать найпоширеніші помилки під час проектування пневматичних систем.
 • Зрозуміють принципи розрахунку собівартості стисненого повітря та важливість його ощадливого використання.
 • Вивчать основні методи виявлення та усунення втрат стисненого повітря на устаткуванні.
 • Навчаться оптимізувати існуючі пневматичні схеми з метою зниження витрат та уникати помилок під час проектування нових схем.

Початкова підготовка: курс РN111, «Сучасна промислова пневматика. Базовий рівень» або досвід роботи із системами промислової пневматики.

Тривалість: 2 дні

PN181, Системи підвищення безпеки у пневматичних схемах відповідно до вимог директиви ISO 13849-1

Основні теми курсу:

 • Режими роботи пневматичних схем із засобами безпеки в обладнанні.
 • Основні елементи пневматичних схем: конструкція, принцип роботи, несправності.
 • Технічні засоби забезпечення безпеки у пневматичних схемах.
 • Основні стандарти безпеки: ISO 14121 (оцінка ризиків); DIN EN 4414 (Загальні правила складання вимог безпеки для пневматичних систем та їх компонентів).
 • Стандарти реалізації завдань безпеки: DIN EN 294 (безпека техніки – безпечні відстані для запобігання потраплянню небезпечних зон на верхні кінцівки); DIN EN 1037 (запобігання несподіваному запуску) DIN EN 60204 (Електрообладнання машин).
 • Засоби безпеки: DIN EN 1088 (пристрої блокування); DIN EN 983 (вимоги безпеки для систем живлення рідини та їх компонентів); DIN EN 418 (аварійні пристрої зупинки); DIN EN ISO 574 (прилади керування двома руками); DIN EN 61496 (електрочутливі засоби захисту).
 • Вимоги безпеки на обладнанні: основні принципи безпеки в галузі пневматики: EN ISO 13849-2.
 • Реалізація схем аварійної зупинки: реле безпеки, компонування; енергетична ізоляція.
 • Використання захисних пристроїв у певматичних схемах: обмеження тиску; обмеження швидкості; захист від випадкового запуску.
 • ТОРО для пневматичних схем безпеки: сучасні засоби технічної діагностики для пошуку, визначення та оцінки ступеня фізичного та морального зношування пневматичних елементів.

Після навчання учасники:

 • Дізнаються зміст директив з пневматичних засобів безпеки на устаткуванні.
 • Зможуть проаналізувати лінії безпеки у пневматичних схемах керування обладнанням.
 • Навчаться модернізувати існуючі пневматичні схеми безпеки щодо підвищення їх надійності.
 • Зможуть шукати несправності у схемах безпеки пневматичних систем.
 • Зуміють підібрати, змонтувати та налагодити елементи пневматичної системи безпеки.

Початкова підготовка: базові технічні знання.

Тривалість: 4 дні.

РN911 Автоматизовані системи керування пневматичним приводом: розробка, модернізація, діагностика

Даний курс дозволяє розширити ваші технічні знання та навчитися здійснювати пошук та усунення несправностей максимально оперативно, використовуючи особливу системну методологію та комплексне розуміння роботи сучасних промислових систем.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП, оператори, інженери, працівники, зайняті в обслуговуванні пневматичних та електропневматичних систем у виробничих умовах, викладачі та тренери.

Основні теми курсу:

 • Конструкція пневматичних елементів, характеристика несправностей та їх усунення. Завдання для слухачів — розробка та збирання електропневматичних схем з використанням регуляторів тиску.
 • Пристрої регулювання та контролю зусилля пневматичних елементів: регулятори тиску, реле тиску. Умовні позначення відповідно до стандарту ISO.
 • Виробництво вакууму, види вакууму та способи його отримання.
 • Огляд вакуумних генераторів, будова, особливості експлуатації та методика підбору.
 • Способи регулювання глибини вакууму, огляд давачів для визначення глибини вакууму: принцип роботи та особливості експлуатації.
 • Огляд вакуумних затискних захватів. Завдання для слухачів – складання, монтаж та налагодження схем дискретної пневмоавтоматики на базі одного пневматичного виконавчого пристрою з використанням вакуумних елементів.
 • Компоненти електричних ланцюгів — контакти. Умовні позначення відповідно до стандарту ISO.
 • Особливості розробки та читання електропневматичних схем — завдання для слухачів щодо розробки та збирання електропневматичних схем.
 • Використання реле, таймерів, кінцевих вимикачів електропневматичних схемах. Завдання для слухачів — розробка та збирання електропневматичних схем з функціями напівавтоматичного та автоматичного режимів роботи та затримки часу.
 • Програмне забезпечення FluidSim, знайомство із прикладами проектів симуляції пневматичних схем. Завдання для слухачів — розробка електропневматичних схем з використанням програмного забезпечення FluidSim.
 • Використання контролерів у системах керування. Підключення виконавчих та контролюючих елементів до контролерів.
 • Мови програмування: команди програмування. Особливості покрокового програмування. Завдання для слухачів — розробка програм керування для контролерів мовами програмування.

Після навчання учасники:

 • Навчаться виконувати швидкий пошук та усунення несправностей в пневматичних системах
 • Зможуть використовувати контролери для керування пневмоприводом
 • Зможуть модернізовувати існуючі виробничі пневмосхеми

Після навчання учасники:

 • Навчаться виконувати швидкий пошук та усунення несправностей в пневматичних системах
 • Зможуть використовувати контролери для керування пневмоприводом
 • Зможуть модернізовувати наявні виробничі пневмосхеми

Початкова підготовка: курс «РN111, Сучасна промислова пневматика. Базовий рівень» або досвід експлуатації та обслуговування систем дискретної пневмоавтоматики.

Тривалість: 4 дні