Навчання з програмування контролерів Siemens

PLC216, Tia Portal Practic

PLC211, Програмування контролерів Siemens S7-300, S7-400. Базовий рівень

В даному курсі Ви вивчите будову і принципи роботи систем автоматизації Simatic S7, а також навчитеся створювати прості програми. Ключовим елементом даного курсу є робота з додатком STEP7, використання відповідної термінології, введення в різні інтерфейси в рамках конкретних завдань (механічних, пневматичних, гідравлічних, електричних і з використанням ПЛК), складання і налагодження програм мовою LAD.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВПіА та оператори контролерів Siemens.

Основні теми курсу

 • Огляд систем автоматизації S7, конфігурація і параметрування S7.
 • Роль модулів входів і виходів.
 • Програмне забезпечення STEP 7.
 • Конфігурація і параметрування S7.
 • Основи програмування S7. Редактор LAD. Основні логічні команди.
 • Копіювання та відновлення програм.
 • Програми тестування і налагодження.
 • Структурне програмування. Символіка і документування.
 • Блоки даних. Системна інформація і діагностика.
 • Обробка аналогового слова. Обробка переривань і помилок.
 • Мережі MPI, PROFIBUS, INDUSTRIAL ETHERNET, монтаж, конфігурація, зв'язок через загальні дані.
 • Практичні заняття зі складання, монтажу і налагодження схем керування на стендах.

Після навчання учасники:

 • Зможуть обслуговувати системи керування на базі контролерів Siemens.
 • Навчаться конфігурувати і здійснювати діагностику обладнання.
 • Зможуть складати і здійснювати налагодження керуючих програм мовою LAD.

Початкова підготовка: базові знання в галузі пневмоавтоматики, електроніки.

Тривалість: 4 дні.

PLC222 Програмування контролерів Siemens S7-300, S7-400. Основний рівень.

Даний курс фокусується на процесах промислової автоматизації з використанням програмованих логічних контролерів. Матеріал, представлений в рамках курсу, дозволить Вам розробляти власні рішення для промислової автоматизації.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП і оператори контролерів Siemens.

Основні теми курсу

 • Огляд систем автоматизації S7, конфігурація і параметрування S7
 • Мережі MPI, PROFIBUS-DP, Industrial Ethernet, монтаж, конфігурація
 • Редактор STL
 • Інструкції, залежні від слова стану: слово стану, переходи, цикли, завершення блоку
 • Інструкції з акумулятором: операції з одним або декількома акумуляторами
 • Арифметика з плаваючою точкою: формат числа з плаваючою точкою, функції для дійсних чисел
 • Структурні типи даних: рядки, масиви, дата і час, покажчик
 • Адресні регістри і непряма адресація: пряма непряма адресація, адресація через пам'ять, використання адресних регістрів
 • Системні функції: робота з блоками, нагляд за виконанням програми, управління годинником, маніпулювання переривань, робота з системною інформацією, IEC функції
 • Конфігурація гомогенних сполук: методи комунікації, глобальні дані, системні функції зв'язку.

Після навчання учасники:

 • Зможуть розробляти системи дискретного керуванняприводами на базі PLC Siemens S7-300 / 400
 • Зможуть складати і налагоджувати керуючі програми мовою STL, а також змінювати і доповнювати програми, написані іншими
 • Зможуть знаходити і усувати помилки в програмах
 • Зможуть визначити причини зупинки машин і механізмів, керованих ПЛК
 • Зможуть здійснювати конфігурацію і діагностику обладнання
 • Зможуть конфігурувати мережі MPI, PROFIBUS-DP, Industrial Ethernet

Початкова підготовка: знайомство з контролерами SIMATIC S7-300 / 400 і програмним забезпеченням STEP 7 в обсязі курсу PLC211, "Програмовані контролери Siemens S7-300, S7-400. Базовий рівень".

Тривалість: 4 дні.

PLC212, TIA1, Програмування контролерів SIMATIC S7-1200, S7-1500. Базовий рівень

В даному курсі ви вивчите будову і принципи роботи систем автоматизації Simatic S7-1200, а також навчитеся створювати прості програми керування. Ключовим елементом даного курсу є робота зі спеціалізованим додатком для проектування, введення в експлуатацію та обслуговування TIA Portal STEP7, використання відповідної термінології, а також складання і налагодження програм мовами LAD і FBD. Ви навчитеся вибирати, конфігурувати і параметрувати апаратні модулі, включаючи базові операційні панелі. Окремо розглядаються можливості і інструменти діагностики системи автоматизації в цілому.

Основні теми курсу

 • Загальні відомості про сімейство контролерів S7-1200 / S7-1500.
 • Огляд базового програмного забезпечення TIA Portal і опцій.
 • TIA Portal WorkSpace (Вид Портал, Вид Проект, Вікно Інспектора, Split & Overview).
 • Вибір апаратної частини за допомогою конфігуратора TIA Selection Tool.
 • Функції експорту / імпорту CAx-даних, інтерфейс AutomationML.
 • Конфігурація і параметрування апаратних модулів.
 • Основи ПЛК SIMATIC S7, області пам'яті контролера.
 • Структура програми, типи програмних блоків.
 • Символьна адресація, правила створення імен змінних і блоків.
 • Основні логічні і числові команди мов LAD і FBD.
 • Вбудовані інструменти тестування і налагодження програми користувача.
 • Програмний симулятор контролерів S7-PLCSIM.
 • Зберігання інформації в блоках даних, методи доступу до змінних.
 • Застосування параметрованих функцій і функціональних блоків.
 • Вбудовані базові технологічні функції HSC і PWM.
 • Проектування панелі оператора TP600 Basic.
 • Діагностика помилок і усунення несправностей за допомогою Online access.
 • Базове обслуговування SIMATIC Automation Tool.
 • Оновлення та міграція проектів.
 • Практичні заняття зі складання і налагодження алгоритмів керування.

Після навчання учасники:

 • Зможуть обслуговувати базові системи керування на базі контролерів SIMATIC
 • Отримають практичні навички роботи з пакетом TIA Portal STEP7
 • Навчаться конфігурувати та здійснювати діагностику обладнання
 • Зможуть складати та здійснювати налагодження програм мовами LAD і FBD
 • Вивчать технологічні можливості контролерів S7-1200 / S7-1500

Початкова підготовка: Базові технічні знання.

Тривалість: 4 дні.

PLC214, TIA2, Програмування контролерів SIMATIC S7-1200, S7-1500. Основний рівень.

Курс поглиблює знання щодо програмування контролерів SIMATIC S7. Протягом курсу ви вивчите будову та принципи роботи систем автоматизації SIMATIC S7-1500. В основі курсу покладено вивчення складних інструкцій LAD/FBD, класичної текстової мови програмування STL та мови програмування високого рівня SCL. Розглядається обробка аналогових величин та стандартні інструменти пошуку функціональних помилок у програмі користувача. Крім того, ви навчитеся працювати з операторною панеллю, яка підтримує функції SCADA-систем.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал КВП та оператори контролерів SIEMENS.

Основні теми курсу

 • Стратегія розвитку систем автоматизації (Basic, Advanced, Distributed, Software)
 • Варіанти реалізації систем керування на базі компонентів SIMATIC
 • Вибір програмного забезпечення для інженерної станції через Compatibility Tool
 • Міграція класичних систем S7-300/S7-400 до систем S7-1500
 • Компоненти апаратної архітектури S7-1500, механічний та електричний монтаж
 • Інтегрована панель обслуговування CPU S7-15xx, симулятор панелі
 • Основи мережі PROFINET (компоненти, топологія, режими роботи, адресація)
 • Області пам'яті, опосередкована адресація, методи доступу до пам'яті Slice & Overlaying
 • Математичні та статистичні функції
 • Обробка аналогових величин, нормалізація та масштабування
 • Мови програмування STL та SCL, базові інструкції
 • Мультиекземплярна модель функціональних блоків
 • Організаційні блоки (обробка переривань та помилок, локальні змінні)
 • Базова технологічна функція "PID-регулятор"
 • Проектування панелі оператора KTP400 Comfort
 • Пошук та усунення функціональних помилок за допомогою стандартних інструментів
 • Багатомовні мультикористувацькі проекти
 • Практичні заняття зі складання та налагодження алгоритмів керування

Після навчання учасники

 • Зможуть обслуговувати системи керування середнього ступеня складності
 • Отримають практичні навички роботи з пакетом TIA Portal STEP7
 • Поглиблять знання з програмування контролерів
 • Зможуть складати та здійснювати налагодження програм мовами STL та SCL
 • Ознайомляться з промисловою комунікаційною шиною PROFINET
 • Вивчать нові технологічні можливості контролерів S7-1200/S7-1500

Початкова підготовка: знання, в обсязі курсу PLC212 (TIA1)

Тривалість: 4 дні

PLC224, TIA3 Програмування контролерів SIMATIC S7-1200/S7-1500. Експертний рівень

Цей курс завершує цикл із програмування контролерів SIMATIC S7 у програмному середовищі TIA Portal. У ньому розглядаються специфічні можливості контролерів S7-1500. Ви вивчите додаткову графічну мову програмування S7-GRAPH, ознайомитеся з об'єктно-орієнтованим програмуванням, навчитеся проектувати та програмувати комунікаційні з'єднання, а також поглибите знання з систем візуалізації на базі персонального комп'ютера. Додатково отримаєте уявлення про комплексні системи симуляції та розширену діагностику технологічних процесів з використанням незалежного програмного забезпечення.

Цільова аудиторія: програмісти та наладчики контролерів SIMATIC

Основні теми курсу

 • Огляд опцій та додаткових інструментів проектування TIA Portal
 • Типи даних користувача для PLC і HMI, робота з бібліотеками
 • Непряма адресація складних структур, тип даних VARIANT
 • Основи програмування мовою S7-GRAPH
 • Базові елементи графа (Крок, Перехід, Розгалуження, Стрибок)
 • Проектування блокувань (Interlock) та спостереження за виконанням (Supervision)
 • Діагностика технологічного процесу та пристроїв за допомогою ProDiag
 • Стандартні параметри функціонального блоку, що генерується.
 • Акції, керовані подіями
 • Конфігурування децентральної периферії ET200SP та SINAMICS G120
 • Відкрита комунікація з Industrial Ethernet
 • Принципи об'єктно-орієнтованого програмування
 • Проектування об'єктів типу Software Unit
 • Проектування однокористувацької операторної станції WinCC Advanced
 • Керування базою даних рецептів у HMI та PLC
 • Вимірювальні функції та трасування
 • Інтегрований у S7-1500 OPC UA Сервер та Клієнт
 • Програмний симулятор контролерів S7-PLCSIM Advanced
 • Практичні заняття з розробки комплексних програм керування

Після навчання учасники

 • Зможуть обслуговувати складні системи керування на базі контролерів SIMATIC
 • Отримають практичні навички роботи з пакетом TIA Portal STEP7
 • Поглиблять знання з програмування контролерів
 • Зможуть складати та здійснювати налагодження програм мовою S7-GRAPH
 • Вивчать принципи та методи об'єктно-орієнтованого програмування
 • Навчаться проектувати промислову комунікаційну шину PROFINET
 • Розширять знання з систем візуалізації
 • Вивчать комунікаційні можливості контролерів S7-1200/S7-1500

Початкова підготовка: знання в обсязі курсу PLC214 (TIA2)

Тривалість: 4 дні

PLC226, Tia Portal Practic

Даний курс являє собою практикум з розробки та введення в експлуатацію систем керування на базі промислових контролерів Siemens. Ви вивчите принципи побудови системи керування на базі контролерів Siemens S7-1200/1500 (за бажанням S7-300/400) та операторських панелей Comfort. В ході проходження курсу слухачі ознайомляться з всіма основними етапами розробки програмного забезпечення для промислових контролерів починаючи від аналізу (або формування) технічного завдання закінчуючи введенням системи керування в експлуатацію.

Цільова аудиторія: програмісти та наладчики контролерів SIMATIC.

Основні теми курсу:

 • Аналіз (формування) технічного завдання на розробку системи керування
 • Підбір та налаштування апаратної конфігурації промислового контролера
 • Розробка структури програми користувача
 • Реалізація основних функцій по обробці дискретних входів/виходів (фільтрація, інверсія та ін.)
 • Реалізація основних функцій по обробці аналогових входів/виходів (фільтрація, масштабування, конфігурування тривог та ін.)
 • Реалізація керування основними виконавчими механізмами (клапан, двигун та ін.)
 • Розробка програми користувача для керування технологічним процесом (реалізація логіки керування)
 • Розробка людино-машинного інтерфейсу для реалізації функцій керування та моніторингу проходження технологічного процесу
 • Тестування розробленої програми та виправлення помилок
 • Введення в експлуатацію та проведення пуско-налагоджувальних робіт

Після навчання учасники:

 • Зможуть обслуговувати та проектувати складні системи керування на базі контролерів SIMATIC.
 • Отримають практичні навички роботи з пакетом TIA Portal STEP7 та TIA Portal WinCC Advanced.
 • Поглиблять знання з програмування контролерів.
 • Поглиблять знання принципів та методів об'єктно-орієнтованого програмування в промислових контролерах.
 • Розширять знання з систем візуалізації.

Початкова підготовка: знання в обсязі курсу PLC 214 (TIA 2).

Тривалість: 4 дні.

PLC232 Мережі, шини, комунікації в Simatic S7

Складно уявити промислову автоматизацію без зв'язків за допомогою промислових мереж. Даний курс представляє огляд та особливості практичного використання різних технологій: Profibus, MPI, Industrial Ethernet та протоколів Simatic S7. Це дозволить Вам здійснювати їх обслуговування, пошук та усунення несправностей.

Цільова аудиторія: програмісти та обслуговуючий персонал контролерів Siemens, тренери та консультанти.

Основні теми курсу

 • Система промислових комунікацій в інфраструктурі Siemens.
 • Основи роботи із мережею Profibus DP.
 • Основи S7 комунікацій в архітектурі Simatic PLC та Simatic HMI.
 • Основи MPI у конфігурації Simatic S7.
 • Основи Industrial Ethernet.

Після навчання учасники

 • Навчаться конфігурувати, параметрувати та діагностувати мережу Profibus DP.
 • Навчаться використовувати S7 комунікації для обміну між SCADA/HMI та PLC.
 • Навчаться використовувати S7 комунікації для обміну між PLC, з використанням мереж MPI, Profibus та Ethernet.

Початкова підготовка: знайомство з контролерами SIMATIC S7-300/400 та програмним забезпеченням STEP 7 в обсязі курсу PLC211.

Тривалість: 4 дні.

PLC233, Комунікаційна шина PROFINET у TIA Portal Системний курс

Зростаюча цифровізація компаній призводить до об'єднання комунікаційних мереж майже у всіх галузях. Орієнтована на майбутнє комунікаційна шина PROFINET відома як відкритий стандарт промислового Ethernet для систем автоматизації. Завдяки відкритості ви отримуєте вигоду від усіх майбутніх інновацій, максимальна гнучкість дає більше свободи для індивідуальних концепцій машин та установок, а унікальна продуктивність забезпечує високу точність та якість продукції. Мережа PROFINET поєднує 20-річний досвід експлуатації мережі PROFIBUS з одночасним використанням інноваційних концепцій технології Ethernet. Наступний крок для цифровізації за допомогою PROFINET — Time-Sensitive Networking (чутлива мережа TSN). Використовуючи компоненти та програмне забезпечення SIMATIC NET, ви навчитеся швидко та ефективно налаштовувати параметри мережі PROFINET, вводити її в експлуатацію та усувати несправності.

Цільова аудиторія: програмісти, наладчики, інженери з технічного обслуговування, обслуговуючий персонал КВП

Основні теми курсу

Основи будови комунікаційної шини Industrial Ethernet Еталонна мережева модель ISO/OSI згідно стандарту IEEE 802.x, альтернативна модель DOD

Мережеві структури, пасивні елементи мережі Industrial Ethernet/PROFINET

Активні комунікаційні компоненти сімейства SCALANCE

Вибір комунікаційного обладнання за допомогою конфігуратора TIA Selection Tool

Стек мережевих протоколів TCP/IP, адресація пристроїв: MAC-адреса, IP-адреса, TCP-порт, ім'я пристрою

Комунікаційні моделі PROFINET IO та PROFINET CBA

Станція розподіленого вводу/виводу ET200SP

Проектування моделі PROFINET IO з децентральною периферією IO-Controller та IO-Device

Подання та проектування топології PROFINET у TIA Portal

Конфігурація розумного децентрального пристрою I-Device

Проектування загальнодоступного децентрального пристрою Shared Device

Кільцева електрична топологія, резервування з'єднання на базі Media Redundancy Protocol

Комунікація в режимі реального часу Real-Time та Isochronous Real-Time

Керування продуктивністю мережі у режимі PROFINET IRT за допомогою функції Performance Upgrade

Тактова синхронізація

Прискорення запуску децентральних пристроїв IO-Device, пріоритетний запуск

Комунікація між контролерами через S7-з'єднання, відкрита користувальницька комунікація

Діагностика та технічне обслуговування мережі PROFINET, керування активами Asset Management

Міграція з PROFIBUS на PROFINET

Інтегрований міжмережевий роутинг, мережеві переходи

Застосування технології OPC UA для зв'язку S7-1500 із пристроями інших виробників

Огляд бездротових технологій IWLAN

Після навчання учасники

Зможуть проектувати, налаштовувати та оптимізувати систему комунікації PROFINET

Отримають практичні навички роботи з програмними пакетами TIA Portal, WinCC, STARTDRIVE

Навчаться розробляти програми для контролерів із використанням бібліотечних функцій

Ознайомляться зі спеціальними моделями та режимами роботи шини PROFINET

Навчаться конфігурувати та об'єднувати в мережу PROFINET пристрої різного типу

Початкова підготовка: базові знання в галузі електротехніки, знайомство з контролерами SIMATIC S7 та програмним забезпеченням STEP 7 в обсязі курсу PLC212.

Тривалість: 4 дні.

PLC252 Програмування Simatic S7 за допомогою SCL та CFC

У цьому курсі розглядаються особливості програмування контролерів Siemens мовами SCL та CFC. Матеріал, представлений в рамках курсу, дозволить розробляти власні рішення для промислової автоматизації.

Цільова аудиторія: програмісти контролерів Siemens, зайняті у розробці програм для графічних панелей та встановлення зв'язку з контролером.

Основні теми курсу

 • S7-SCL — структурована мова керування.
 • Структура програми SCL. Опис мови SCL.
 • Створення та виклик блоків мовою SCL.
 • Тестування програм SCL.
 • Інструмент проектування CFC.
 • Редактор CFC — основи інтерфейсу.
 • Основи розробки програм серед CFC.
 • Організація взаємодії між блоками CFC. Група блоків.
 • Групи виконання.
 • Створення схеми з входами та виходами.
 • Компіляція програми.
 • Тестування та налагодження CFC програм.

Після навчання учасники:

 • Навчаться розробляти програмні блоки мовою SCL.
 • Зможуть виконувати проектування S7-програм серед CFC.
 • Зможуть здійснювати введення в експлуатацію програм SCL/CFC.

Початкова підготовка: знайомство з контролерами SIMATIC S7-300/400 та програмним забезпеченням STEP 7 в обсязі курсу PLC211, "Програмовані контролери Siemens S7-300, S7-400. Базовий рівень".

Тривалість: 4 дні.

PLC262 Програмування операторських панелей Siemens за допомогою WinCC Flexible 2008

Курс дозволить навчитись ефективно працювати в програмному середовищі WinCC Flexible 2008 та створювати програми для операторських панелей.

Цільова аудиторія: програмісти контролерів SIEMENS, зайняті у розробці програм для графічних панелей та встановлення зв'язку з контролером.

Основні теми курсу

 • Огляд графічних панелей Siemens.
 • Налаштування зв'язку з контролерами, конфігурування зв'язку MPI, PROFIBUS.
 • Основні засади програмування графічних панелей. Створення екранів, тегів, полів введення/виведення, аварійних повідомлень, програмування функціональних кнопок.
 • Основи програмування графічних панелей. Оновлення операційної системи панелі.
 • Створення векторних графічних об'єктів: лінії, ламані, еліпси та ін.
 • Програмування полів вводу-виводу, кнопок, невидимих кнопок, кнопок, що фіксуються, перемикачів, бігунків, функціональних клавіш, аналогових індикаторів, індикаторів часу.
 • Завантаження програми на панель.
 • Основні логічні команди: встановлення/скидання біта, переходи, перемикання мов, перезавантаження контролера, друк екрана, збільшення/зменшення значення тега, оновлення екрана та ін.
 • Налаштування повідомлень: тексти повідомлень, теги повідомлень.

Після навчання учасники:

 • Навчаться розробляти програми для графічних панелей на основі програмного забезпечення WinCC Flexible 2008.
 • Зможуть здійснювати конфігурування та монтаж зв'язку з контролером через MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet.

Початкова підготовка: знайомство з контролерами SIMATIC S7-300/400 та програмним забезпеченням STEP 7 в обсязі курсу PLC222, програмування контролерів Siemens S7-300, S7-400. Основний рівень.

Тривалість: 4 дні.

PLC266 HMI — система WinCC Flexible 2008, розширені можливості та опції

В даному курсі розглядаються розширені можливості та опціональні програмні пакети HMI-системи фірми Siemens WinCC flexible 2008. Слухачі досліджують додаткові інструменти проектування розподілених систем керування. Навчання носить практичний характері і спрямоване на вирішення конкретних виробничих завдань.

Основні теми курсу

 • Огляд додаткових можливостей системи WinCC Flexible 2008
 • Проектування рецептів
 • Розробка системних функцій, що вільно програмуються, на базі WinCC Flexible Runtime Scripting
 • Мультимовні проекти, переклад текстових полів та повідомлень
 • Опція WinCC Flexible /Sm@rtAccess, розподілене керування та обмін даними між панелями операторів, концепція клієнт-сервер
 • Опція WinCC Flexible /Sm@rtService, сервісні функції та Web-технології
 • Опція WinCC Flexible / Audit, можливості проектування
 • Додаткові функції системи повідомлень, квитування повідомлень, проектування повідомлень типу ALARM_S
 • Анімаційні функції, симуляція змінних для динамічного переміщення об'єктів
 • Розширені можливості керування, мультиплексування змінних, структурні типи для об'єктів і графічних масивів.

Після навчання учасники

 • Зможуть обслуговувати системи візуалізації на базі ПК
 • Отримають практичні навички роботи з пакетом WinCC Flexible 2008
 • Зможуть здійснювати конфігурацію мереж
 • Зможуть вирішувати завдання розподіленого керування

Початкова підготовка: знайомство з системою SIMATIC WinCC Flexible 2008 в обсязі курсу PLC262, "Програмування текстових та графічних операторських панелей Siemens за допомогою WinCC Flexible".

Тривалість: 3 дні.

PLC263 SCADA — система WinCC v7.x, базовий курс

В даному курсі розглядаються особливості системи SCADA фірми Siemens WinCC v7.x. Слухачі навчаться самостійно створювати проекти у цій системі. Навчання носить практичний характері і спрямоване на вирішення конкретних виробничих завдань.

Основні теми курсу

 • Огляд системи SIMATIC WinCC v7.x
 • Створення проектів різного типу
 • Керування змінними: комунікаційні драйвери, з'єднання, теги та групи тегів
 • Робота з симулятором змінних
 • Totally Integrated Automation: інтеграція проектів WinCC до STEP7
 • Graphics Designer: створення та редагування екранів процесу, використання меню користувача та панелей інструментів
 • Створення векторних графічних об'єктів: лінії, еліпси та ін.
 • Програмування полів вводу-виводу, кнопок, перемикачів, функціональних клавіш, аналогових індикаторів, індикаторів часу
 • Динамізація графічних об'єктів
 • Alarm Logging: конфігурація системи повідомлень, тексти повідомлень, теги повідомлень, архіви повідомлень
 • Tag Logging: архівування змінних, графічне та табличне представлення даних
 • Report Designer: конфігурація протоколів та завдань для друку
 • Функції діагностики
 • Практичні заняття

Після навчання учасники

 • Зможуть обслуговувати системи візуалізації на базі ПК
 • Отримають практичні навички роботи з пакетом WinCC v7.x
 • Навчаться конфігурувати та здійснювати діагностику обладнання
 • Зможуть здійснювати конфігурування зв'язку з контролером
 • Зможуть вирішувати промислові завдання з використанням WinCC

Початкова підготовка: знайомство з контролерами SIMATIC S7-300/400 та програмним забезпеченням STEP 7 в обсязі курсу PLC211, «Програмовані контролери Siemens S7-300, S7-400. Базовий рівень».

Тривалість: 4 дні.

PLC265 SCADA — система WinCC v7.x, розширені можливості та опції

У цьому курсі розглядаються розширені можливості та опціональні програмні пакети SCADA-системи фірми Siemens WinCC v7.x. Слухачі вивчать додаткові інструменти проектування та діагностики. Навчання носить практичний характер і спрямоване на вирішення конкретних виробничих завдань.

Основні теми курсу

 • Огляд можливостей додаткових систем SIMATIC WinCC v7.х
 • Опція WinCC/Server, архітектура Клієнт-Сервер
 • Опція WinCC/Redundancy, системи підвищеної надійності
 • Опція WinCC / WebUX, віддалене управління та моніторинг через WEB програми
 • Опція WinCC/User Archives, база даних користувача
 • Global Script: розробка програмних блоків користувача
 • Загальносистемна комунікація за допомогою OPC
 • Синхронізація часу
 • Інтелектуальне проектування на основі WinCC Configuration Studio, перехресних посилань та діагностичних функцій

Після навчання учасники

 • Зможуть обслуговувати та розробляти системи візуалізації на базі ПК
 • Зможуть виконувати конфігурацію мережі
 • Зможуть вирішувати промислові завдання з використанням WinCC

Початкова підготовка: знайомство з контролерами SIMATIC S7-300/400, програмним забезпеченням STEP 7, а також знання системи SCADA WinCC в обсязі курсу PLC263, «SCADA – система WinCC v7.x, базовий курс».

Тривалість: 4 дні

PLC264 Система візуалізації TIA Portal WinCC

У цьому курсі слухачі навчаться зберігати та відлагоджувати програми для операторських панелей Siemens і персональних комп'ютерів з використанням системи візуалізації TIA Portal WinCC.

Основні теми курсу

 • Огляд графічних панелей SIEMENS нового покоління
 • Вибір апаратної частини за допомогою конфігуратора HMI Selection Tool
 • Огляд програмного забезпечення TIA Portal WinCC
 • Налаштування зв'язку з контролерами на PROFINET
 • Основи програмування графічних панелей на базі Windows CE
 • Оновлення панелі операційної системи
 • Створення векторних графічних об'єктів: лінії, еліпси та ін.
 • Програмування полів вводу-виводу, кнопок, невидимих кнопок, кнопок з фіксацією, перемикачів, функціональних клавіш, аналогових індикаторів, індикаторів часу
 • Основні логічні команди: установка/скидання біта, переходи, перемикання мов, збільшення/зменшення значень теги, оновлення екрану та ін.
 • Конфігурація повідомлень: тексти повідомлень, теги повідомлень
 • Архівування змінних
 • Рецепти
 • Завантаження програми в панель
 • Керування користувачами

Після навчання учасники

 • Зможуть обслуговувати системи візуалізації на базі панелей Siemens.
 • Отримають практичні навики роботи з пакетом TIA Portal WinCC.
 • Навчаться конфігурувати і здійснювати діагностику обладнання.
 • Зможуть здійснити конфігурацію та монтаж зв'язку з контролером через PROFINET.

Початкова підготовка: Знакомство з контролерами SIMATIC і програмним забезпеченням TIA Portal STEP 7 в обсязі курсу PLC212, «Програмовані контролери SIMATIC S7-1200 з ПЗ TIA Portal STEP7».

Тривалість: 4 дні

PLC267 TIA Portal: інтегрована SCADA-система SIMATIC WinCC Professional

В даному курсі розглядається сучасний засіб розробки TIA Portal для вбудованого проектування контролерів SIMATIC S7-1200/S7-1500 та SCADA-система SIMATIC WinCC. Ви вивчите принципи побудови систем управління та збору даних на базі компонентів SIMATIC, освоїте розробку та динамізацію інтерфейсу користувача, навчитеся проектувати систему повідомлень і систему архівування технологічних параметрів, ознайомитеся з системою керування рецептами, а також зможете обробляти за допомогою програмних скриптів і представляти накопичену інформацію як протоколи. Додатково розглядаються питання промислової безпеки та адміністрування користувачів.

Цільова аудиторія: програмісти, наладчики, обслуговуючий персонал, оператори.

Основні теми курсу:

 • Огляд середовища проектування TIA Portal
 • Загальна інформація про контролери S7-1200/S7-1500
 • Коротка характеристика промислових комп'ютерів SIMATIC IPC
 • Вибір обладнання та ПЗ за допомогою TIA Selection Tool, функції експорту/імпорту
 • Створення однокористувацького та мультикористувацького проекту
 • Мультимовні проекти
 • Проектування апаратної конфігурації системи збору даних
 • Налаштування виконавчого режиму Runtime
 • Створення та параметрування HMI-з'єднання
 • Таблиці та параметри тегів, симуляція змінних
 • Дизайн інтерфейсу користувача, керування відеокадрами
 • Основи створення графічних зображень для керування та моніторингу
 • Робота з глобальними бібліотеками графічних елементів
 • Динамізація графічних об'єктів
 • Проектування дискретних та аналогових повідомлень
 • Відображення та архівування повідомлень
 • Система керування рецептами
 • Обробка, архівування та представлення параметрів технологічного процесу
 • Аналіз зібраної інформації за допомогою програмних скриптів
 • Налаштування запланованих завдань
 • Розробка протоколів та завдань на друк
 • Технологія Faceplate для багаторазового використання та централізованого коригування користувацьких графічних блоків
 • Промислова безпека та адміністрування користувачів
 • Функції діагностики
 • Практичні вправи на персональному комп'ютері з контролерами SIMATIC S7-1200/S7-1500

Після навчання учасники зможуть:

 • Ефективно працювати з програмним пакетом WinCC Professional на базі TIA Portal
 • Проектувати власні та редагувати існуючі проекти
 • Оптимізувати графічний інтерфейс користувача
 • Параметрувати різні системи збирання та архівування інформації
 • Обробляти та подавати різними способами дані технологічного процесу
 • Обслуговувати SCADA-системи на базі персональних комп'ютерів

Початкова підготовка: Знайомство з контролерами SIMATIC та програмним забезпеченням TIA Portal STEP 7 в обсязі курсу PLC212, «Програмовані контролери SIMATIC S7-1200 з програмним забезпеченням TIA Portal STEP7».

Тривалість: 4 дні

ED121, Загальнопромисловий частотний перетворювач SINAMICS G120. Проектування, введення в експлуатацію та обслуговування

Частотні перетворювачі є одним із основних компонентів сучасних систем базової автоматизації. Завдяки застосуванню регульованих електроприводів на базі частотних перетворювачів з різними динамічними характеристиками стало можливим збільшення продуктивності та вдосконалення технологій. Даний курс розкриває питання застосування загальнопромислових частотних перетворювачів серії SINAMICS G120 для регулювання швидкості транспортерів, продуктивності вентиляторів, насосів та дозволить вам отримати знання та навички для підбору, налагодження та обслуговування частотних перетворювачів Siemens за допомогою пусконалагоджувального програмного інструменту Starter.

Цільова аудиторія: обслуговуючий персонал, оператори, інженери та фахівці в галузі електротехніки, зайняті в налагодженні та обслуговуванні частотних перетворювачів.

Основні теми курсу:

 • Загальні відомості про сімейство перетворювачів Siemens
 • Вибір апаратної частини за допомогою конфігуратора Sizer
 • Огляд програмного забезпечення Starter
 • Створення проекту, майстер конфігурування
 • Просте введення в експлуатацію перетворювачів G120
 • Конструктивні особливості перетворювачів сімейства G120
 • Параметрування та введення в експлуатацію стандартних функцій перетворювачів серії G120 (розгін, гальмування, регулювання)
 • Внутрішній обмін даними за допомогою BICO-технології
 • Налаштування та оптимізація контурів регулювання струму та швидкості
 • Комунікація по шині PROFINET між G120 та контролером S7-300/S7-1200
 • Інструменти тестування та налагодження: панель управління, трасування
 • Діагностика помилок та усунення несправностей
 • Практичні заняття з налагодження перетворювачів Sinamics G120

Після навчання учасники:

 • Зможуть обслуговувати системи електроприводу Sinamics
 • Отримають практичні навички роботи з пакетом Starter
 • Навчаться налаштовувати та оптимізувати контури регулювання
 • Навчаться конфігурувати та здійснювати діагностику обладнання
 • Вивчать технологічні можливості перетворювачів Sinamics

Початкова підготовка: базові знання в галузі електротехніки, знайомство з контролерами Simatic S7 в обсязі курсів PLC211, "Програмовані контролери Siemens S7-300, S7-400. Базовий рівень". або PLC212, TIA1, "Програмований контролер SIMATIC S7-1200 спільно з програмним забезпеченням TIA Portal STEP7".

Тривалість: 4 дні

ED210, Система сервоприводу SINAMICS S210 Введення в експлуатацію, обслуговування системи позиціонування та керування рухом

Сучасні виробничі машини повинні виробляти продукцію швидше та дешевше, зберігаючи при цьому якість. Максимальна ефективність визначається простим інжинірингом та інтуїтивним керуванням. Цим вимогам задовольняє система сервоприводу SINAMICS S210 для динамічних переривчастих застосувань у машинобудуванні, коли йдеться про точне позиціонування та керування рухом. В рамках курсу ви вивчите універсальну сервопривідну систему SINAMICS S210, яка є комбінацією одноосьового перетворювача з вбудованими стандартними функціями безпеки та спеціально розробленого серводвигуна SIMOTICS S-1FK2, пов'язаних компактним однокабельним з'єднанням OCC. Додатково розглядаються стандартні програмні функції керування рухом та комунікація з різними контролерами.

Цільова аудиторія: проектувальники, інженери та фахівці в галузі електротехніки, зайняті в налагодженні та обслуговуванні систем управління рухом Motion Control

Основні теми курсу:

 • Компоненти та технічні характеристики системи сервоприводу SINAMICS S210
 • Сполучні роз'єми та елементи керування перетворювача
 • Низьковольтні захисні пристрої для SINAMICS S210
 • Технічні характеристики та особливості серводвигунів SIMOTICS S-1FK2
 • Оптимізована однокабельна техніка підключення One Cable Connection (OCC)
 • Вибір системи сервоприводу S210 за допомогою конфігураторів Industry Mall та DT Configurator
 • Монтаж та підключення системи сервоприводу S210, розрахунок гальмівних опорів
 • Введення в експлуатацію та діагностика за допомогою вбудованого Web Server та One-Button-Tuning
 • Режими регулювання Серво (Servo) та динамічне Серво (Dynamic Servo Control)
 • Телеграми PROFINET (стандартні, додаткові, безпека) для режимів RT та IRT
 • Вбудовані функції безпеки Safety Integrated через клеми та PROFIsafe, Safety Evaluation Tool
 • Загальні принципи роботи з програмним пакетом TIA Portal
 • Основи програмування мовою STEP7, редактори програмних блоків LAD та FBD
 • Огляд програмного забезпечення STARTDRIVE та WinCC Comfort
 • Створення проекту, конфігурування апаратної частини
 • Програмування за допомогою базових (S7-1200) та розширених (S7-1500) бібліотек PLCopen
 • Проектування системи позиціонування на базі S7-1200 та GSDML S210
 • Проектування системи позиціонування на базі S7-1500 та STARTDRIVE
 • Багатоосьове позиціонування, синхронне обертання двох осей на базі SIMOTION D410
 • Проектування безпечної системи позиціонування на базі S7-1500F та PROFIsafe
 • Робота з операторною панеллю HMI KTP400 Comfort або персональним комп'ютером
 • Діагностика, технічне обслуговування та сервіс
 • Практичні заняття з налагодження системи сервоприводу S210

Після навчання учасники:

 • Зможуть проектувати та налаштовувати систему сервоприводу S210 на базі синхронного електродвигуна
 • Отримають практичні навички роботи з програмними пакетами TIA Portal, WinCC, STARTDRIVE
 • Навчаться розробляти програми для контролерів із використанням функцій PLCopen
 • Ознайомляться з комунікаційними можливостями по шині PROFINET

Початкова підготовка: базові знання з електротехніки, знайомство з основами електроприводів в обсязі курсу ED111.

Тривалість: 4 дні