Timer khí

Van chỉnh thời gian trễ

Van chỉnh thời gian trễ chuyển đổi sau khi tín hiệu được đưa ra và thời gian đặt trước đã trôi qua. Ngoài van logic, các sản phẩm này được sử dụng trong điều khiển khí nén đơn giản.