Ngành công nghiệp ô tô

Ngành công nghiệp ô tô rất đa dạng. Festo cung cấp các giải pháp tích hợp, linh hoạt sử dụng khí nén, điện hoặc kết hợp cả hai công nghệ này. Đối với các nhà sản xuất ô tô cũng như đối với các nhà cung cấp cấp 1. Có vô số ví dụ về điều này.

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn