Sinh kỹ thuật

Cho dù động vật hay thực vật. Dưới nước, trên cạn hoặc trên không: thiên nhiên là hình mẫu cho rất nhiều cải tiến và phát minh kỹ thuật. Thuật ngữ Sinh kỹ thuật được tạo thành từ hai thuật ngữ Sinh học và Kỹ thuật. Festo cũng đã có lịch sử lâu dài trong việc học hỏi từ thiên nhiên: Bionic Learning Network của chúng tôi coi thiên nhiên như nguồn cung cấp các công nghệ trong tương lai. Hãy tìm hiểu xem kiến thức mới này được đưa vào quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm của chúng tôi như thế nào.

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn