Sáng tạo đổi mới

Số hóa không ngừng phát triển, kể cả ở lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp. Các phương pháp đào tạo và mô tả mới trong công việc đang định hình lại chương trình đào tạo nghề nghiệp cơ bản và nâng cao ở Festo. Nhưng chính xác thì điều gì đang thay đổi? Ví dụ, khi sử dụng robot làm trợ giảng thì trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng như thế nào?

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn