Hiểu biết chuyên sâu

Xem những cảnh hậu trường tại Festo và tìm hiểu thêm về chúng tôi: dù là nhà máy thực – ảo trong mô hình phân xưởng đào tạo của Festo, tự động hóa hiện đại nhất trong Nhà máy công nghệ Scharnhausen hay các bài kiểm tra độ bền cho sản phẩm như trong buồng phun hơi muối.

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn