Ngành công nghiệp chế biến

Đều kiện môi trường của ngành công nghiệp chế biến có thể khắc nghiệt và khắt khe. Các giải pháp của Festo giúp bạn luôn an toàn, bất chấp nhiệt độ thấp, lọc thành công các chất ô nhiễm vi mô khỏi nước và gần như đơn độc xử lý nguyên liệu rời của bạn.

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn