Nước

Festo cung cấp nước sinh hoạt sạch và ngọt: dù ở Langenau, một trong những công trình cấp nước lớn nhất và hiện đại nhất ở Châu Âu, hay ở thành phố Bursa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn