Bộ đếm bước FSS

  • Bộ tuần tự khí nén / cơ học với 12 bước và được liên kết để khởi động
  • Bộ điều khiển trình tự sẵn sàng cài đặt
  • Chuỗi chuyển động được điều khiển bằng phản hồi
  • Thay thế nhanh chóng, ống vẫn còn
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống