Bộ đếm khí nén PZA, PZV

Bộ đếm khí nén để lắp bảng điều khiển phía trước. Theo yêu cầu với một van bảo vệ cho các quy trình đếm lên đến một giá trị được chọn trước hoặc liên tục đếm các lần bổ sung. Có thể đặt lại bằng khí nén.
  • Hệ thống hoàn chỉnh với các phần tử điều khiển trong tất cả chức năng cho điều khiển tiến trình khí nén
  • Để lắp đặt tủ điều khiển
  • Trao đổi nhanh các yếu tố
  • Tùy chọn với nắp bảo vệ
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống