Bộ khởi động bằng hai tay khí nén ZSB

Khối điều khiển hai tay khí nén ZSB được sử dụng khi người vận hành có nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình vận hành bằng tay, ví dụ: khi kích hoạt bình khí nén hoặc thiết bị mà khi khởi động phải đưa cả hai tay ra khỏi vùng nguy hiểm.
  • Được sử dụng tại đó khi nhân viên vận hành có nguy cơ gặp tai nạn trong quá trình vận hành thủ công
  • Với các tính năng bảo mật
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống