Cụm van VTUG với cổng nối điện riêng lẻ

Pin van có khả năng thay đổi cao với các tùy chọn thích ứng trong tất cả các giao diện trên mỗi vị trí van.
  • Nhỏ gọn do van VUVG nhỏ
  • Công nghệ kết nối có thể dễ dàng thay đổi thông qua E-Box
  • Các chức năng van khác nhau
  • Ngoài ra với van bán nội dòng
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống