Đồng hồ khí nén PZVT

Đồng hồ khí nén để thực hiện độ trễ chuyển mạch. Với vít điều chỉnh và hiển thị trực quan.
  • Hệ thống hoàn chỉnh với các phần tử điều khiển trong tất cả chức năng cho điều khiển tiến trình khí nén
  • Để lắp đặt tủ điều khiển
  • Trao đổi nhanh các yếu tố
  • Bộ đếm tiến trình cơ học với bộ truyền động khí nén
  • Thời gian trễ có thể điều chỉnh
  • Tùy chọn với nắp bảo vệ
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống