Động học song song EXPT

Nhờ mức độ tích hợp chức năng cao với bộ truyền động CPX và EMCA, giá ba chân tốc độ cao không yêu cầu tủ điều khiển.
  • Khối lượng chuyển động thấp - lý tưởng cho các yêu cầu cao nhất về động lực học trong 3D
  • Độ chính xác đường dẫn cao với các cấu hình đường dẫn khác nhau, ngay cả với hoạt động năng động cao
  • Đơn vị xoay tùy chọn như trục thứ 4, theo yêu cầu với bộ nạp xoay bằng khí nén cho chân không hoặc quá áp
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống