Khối điều khiển VOFA

Khối điều khiển hoàn toàn cơ học, mạnh mẽ. Có thể được sử dụng như một van an toàn nén theo EN692 và chỉ thị EU 2006/42/EC (máy móc).
  • Van khối được lắp dự phòng để đảo ngược an toàn khi chuyển động nguy hiểm
  • Có thể được chọn làm biến thể kết nối riêng lẻ phi tập trung với kết nối riêng lẻ bằng điện và khí nén hoặc như một tính năng được tích hợp trong cụm van VTSA / VTSA-F
  • Được trang bị van VSVA
  • Truy vấn vị trí chuyển mạch thông qua cảm biến
  • Với các tính năng bảo mật
  • Có thể được sử dụng như một van ép an toàn theo EN692
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống