Thiết bị đầu cuối CPX

Dễ dàng sửa đổi và mở trong kết nối: Thiết bị đầu cuối điện mô-đun CPX bao gồm tất cả các chức năng tiêu chuẩn của quá trình và tự động hóa nhà máy và là cơ sở của các quy trình hiệu quả cao cho Công nghiệp 4.0.
  • Nền tảng tự động hóa
  • Mở rộng cho tất cả các giao thức fieldbus và EtherNet
  • Chức năng chẩn đoán và bảo trì tích hợp
  • Có thể được sử dụng như một I / O từ xa độc lập hoặc với cụm van MPA-S, MPA-L, VTSA / VTSA-F
  • Khối liên kết tùy chọn làm bằng nhựa hoặc kim loại với liên kết riêng lẻ
  • Đầu vào và đầu ra tương tự 2/4 lần, tùy chọn với giao thức HART
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống