Van cụm MH1

Đối với thời gian chuyển đổi ngắn: Cụm van tương thích với chân không với cổng nối nhiều chân cắm.
  • Van poppet thu nhỏ
  • Cổng nối đơn nhiều chân cắm hoặc cổng nối đơn điện
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống