Van cụm VTIA

Cụm van theo tiêu chuẩn ISO 15407-1 với sơ đồ kết nối điện được tiêu chuẩn hóa và điều khiển áp suất riêng. Một điểm cộng khác: điều tiết thông qua liên kết theo chiều dọc và các tùy chọn cho chế độ vận hành ngược và chế độ chân không.
  • Phù hợp với ISO 15407-1
  • Cổng nối đơn điện riêng lẻ
  • Hai kích thước van có thể kết hợp
  • Sơ đồ kết nối điện tiêu chuẩn: Thiết kế phích cắm dạng khối C hoặc cổng nối riêng lẻ với phích cắm trung tâm M8/M12
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống