Van điện từ CDVI5.0

Van đơn hợp vệ sinh trong thiết kế sạch sẽ cũng dành cho lĩnh vực thực phẩm.
  • Van tấm kết nối với thiết kế sạch
  • Thiết kế thân thiện với môi trường
  • Van đơn cho thiết kế sạch sẽ
  • Có thể được sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm (dựa trên tiêu chuẩn EN 1672-2)
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống