Van điện từ MHA1, MHP1

Nhỏ, nhanh, linh hoạt và bền: Với van mini gọn, có thể điều khiển nhiều kênh hoặc xi lanh được đóng gói dày đặc. Tùy chọn: Mô-đun điện tử nhỏ gọn với giảm dòng điện giữ.
  • Van poppet được kích hoạt trực tiếp
  • Van thu nhỏ: Kích thước lưới 10 mm
  • Thời gian chuyển mạch lên đến 4 mili giây
  • Van tấm kết nối
  • Đế van cho 2 ... 10 van
  • Sử dụng như một van dẫn hướng
  • Giấy phép UL; các cổng nối và cáp tương tự như đối với VUVG
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống