Van điện từ MH2, MH3, MH4

Van chuyển đổi nhanh chóng cho tốc độ lưu lượng cao hơn.
  • Van poppet được kích hoạt trực tiếp
  • Van tác động nhanh: thời gian chuyển mạch lên đến 2 ms
  • Gắn trực tiếp, tấm nối đơn, gắn pin
  • Đế van cho 2 ... 10 van
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống