Van điện từ VOFC

Van điều chỉnh gián tiếp được điều khiển cho các điều kiện hoạt động đặc biệt khó khăn. Đối với các hệ thống liên quan đến an toàn lên đến SIL3 trong thiết kế dự phòng.
  • Thích hợp cho quá trình tự động hóa trong các nhà máy hóa chất và hóa dầu
  • Thích hợp để sử dụng ngoài trời trong điều kiện môi trường khó khăn
  • Với mẫu mặt bích NAMUR đặc biệt thích hợp cho bộ truyền động xoay
  • Van có thể chuyển đổi giữa khí kiểm soát bên trong và bên ngoài
  • Các biến thể có chức năng an toàn
  • Các biến thể theo chỉ thị chống cháy nổ của EU (ATEX)
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống