Van điện từ VOVG

Van điện từ nhỏ gọn.
  • Van rất nhỏ gọn cho các giải pháp có mật độ đóng gói cực cao
  • Đối với các van tăng áp và van thông hơi MS6-SV, dòng mẫu MS
  • In-line, semi in-line và sub-base van
  • Đế cho 2 ... 10 van
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống