Van điện từ VUVG

Van điện từ đa năng nhỏ gọn với nguồn điện trung tâm và dây nối đất chung.
  • Sub-base van, semi in-line van
  • Cho van cụm VTUG với đa vị trí-, kết nối trường
  • Các biến thể theo chỉ thị chống cháy nổ của EU (ATEX)
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống