Van điện từ VUVS

Sự phát triển hơn nữa của van "Tiger" đã được chứng minh, nó được sử dụng thành công trong sản xuất trong khoảng 40 năm. Với kết cấu đơn giản dựa trên cùng một nguyên tắc lắp đặt, nó thậm chí còn mạnh mẽ và linh hoạt hơn - với mức giá rất hợp lý.
  • Van đa năng, mạnh mẽ và bền
  • Chi phí thấp, không có giới hạn về hiệu suất
  • Có thể được sử dụng như van riêng lẻ hoặc gắn trên đế van
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống
  • Sơ đồ