Van điện từ VZWD

Lý tưởng trong phạm vi áp suất cao với tốc độ dòng chảy thấp: Van điện từ hoạt động trực tiếp VZWD hoạt động mà không có chênh lệch áp suất lên đến 90 bar, ngay cả trong các mạch môi chất kín. Do đó, nó phù hợp tối ưu cho các ứng dụng định lượng và áp suất cao.
  • Phạm vi áp suất lớn
  • Van poppet được kích hoạt trực tiếp
  • Không cần áp suất chênh lệch
  • Cũng có thể được sử dụng trong công nghệ chân không
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống