Van điện từ VZWM

Van đĩa có vòng bít màng để kiểm soát không khí hoặc nước phù hợp để sử dụng phổ biến với cả hai môi chất.
  • Phiên bản đồng thau hoặc thép không gỉ đúc
  • Kết nối điện qua nam châm ống dọc trục
  • Chương trình cuộn dây mở rộng
  • Cuộn dây có thể được đặt hàng riêng
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống