Van điện từ VZWP

Van điện từ VZWP lý tưởng để điều khiển môi trường khí và chất lỏng ở áp suất cao và tốc độ dòng chảy cao.
  • Đối với tất cả các ứng dụng với áp suất chênh lệch ít nhất 0,5 bar
  • Đối với áp suất cao và tốc độ dòng chảy cao với nam châm tương đối nhỏ
  • Để kiểm soát môi trường khí và chất lỏng trong các chu kỳ
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống