Van điều chỉnh chênh lệch áp suất LRL, LRLL

  • Van điều chỉnh pít tông với nguồn cung cấp áp suất liên tục
  • Áp suất chênh lệch không đổi giữa đầu vào và đầu ra
  • Cổng nối: Ren/cổng nối cắm ở trên cùng hoặc bên cạnh
  • Không có hệ thống thông gió thứ cấp
  • Không có áp kế
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống