Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPM

Kích thước mới trong vùng van định lượng điều chỉnh áp suất. Các thông số phù hợp cho mọi ứng dụng - chỉ cần chọn đặc tính điều cgubrg phù hợp từ 3 cài đặt trước chỉ bằng một nút nhấn. Điều chỉnh an toàn - nhờ mạch điều chỉnh hai cấp với điều khiển đa cảm biến.
  • Van điều chỉnh áp suất được điều khiển trước
  • Điều khiển đa cảm biến (điều khiển theo tầng)
  • Ba cài đặt trước để khởi động nhanh
  • Tích hợp trong cụm van MPA
  • Giao diện người dùng với màn hình LED, màn hình LCD, các nút cài đặt/lựa chọn
  • Cảm biến áp suất tích hợp
  • Kết nối điện qua phích cắm, thiết kế tròn, 8 chân, M12 hoặc dây chuyền đảo
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống