Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPX

Van định lượng VPPX từ dòng van VPPM. Với bộ điều khiển PID có thể cấu hình tự do và đầu vào cảm biến bên ngoài, các tác vụ của khách hàng cũng có thể được thực hiện một cách đơn giản và dễ dàng. Nói chung: tính linh hoạt cao nhất và chất lượng quy trình tốt nhất.
  • Van điều áp với đầu vào cảm biến bổ sung
  • Bộ điều khiển PID có thể lập trình, có thể điều chỉnh tự do
  • Điều khiển đa cảm biến (điều khiển theo tầng)
  • Các đặc tính điều khiển có thể điều chỉnh thông qua phần mềm FCT Festo Configuration Tool
  • Cảm biến áp suất tích hợp đầu ra độc lập
  • Áp suất được duy trì nếu bộ điều khiển bị lỗi
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống