Van điều khiển tỷ lệ VPWP

Trên cơ sở công nghệ của van MPVE, VPWP cho phép thay đổi hướng chuyển động. Bảo mật: giao diện tích hợp để truyền dữ liệu số hóa. Trong các ứng dụng khí nén servo, VPWP hầu như luôn được kết hợp với bộ điều khiển CMAX.
  • Van trượt piston được điều khiển
  • Điều khiển kỹ thuật số
  • Cảm biến áp suất tích hợp để giám sát chức năng và kiểm soát lực
  • Với nhận diện tự động
  • Chức năng chẩn đoán
  • Đầu ra kỹ thuật số tích hợp cho thiết bị kẹp/phanh
  • Thích hợp cho các ứng dụng khí nén servo với bộ điều khiển trục CPX-CMAX và bộ điều khiển vị trí cuối CPX-CMPX
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống